Rómske ženy čelia v pôrodniciach viacnásobnej diskriminácii

Film Zuzany Límovej Medzi nami podnietil na Slovensku diskusiu o závažnom porušovaní ľudských práv žien v pôrodnej starostlivosti. V tejto diskusii je dôležité reflektovať aj skutočnosť, že ženy sú heterogénna skupina s rôznymi charakteristikami a potrebami a stretávajú sa s rôznymi typmi znevýhodnenia. Agentúra Európskej únie pre základné práva upozorňuje, že ženy môžu v prístupe k zdravotnej starostlivosti čeliť viacnásobnej diskriminácii. Ako príklad prierezovej diskriminácie agentúra uvádza situáciu rómskych žien pri pôrodoch v nemocniciach, kde často zažívajú diskrimináciu nielen ako ženy (pretože nie všetky ženy zažívajú takúto formu diskriminácie) a nielen ako príslušníčky rómskej menšiny (pretože rómski muži alebo rómske ženy, ktoré nerodia, tomuto problému nečelia). Rómske ženy tak mnohokrát čelia diskriminácii z dôvodu kombinácie dvoch kategórií – rodu a etnicity (FRA, 2011).

Rómske ženy sa v pôrodniciach na Slovensku stretávajú s predsudkami a nepriateľskými postojmi. Niektoré z ich skúseností si môžete prečítať v aspektovskej knižke Rodové dôsledky krízy. Aspekty vybraných prípadov, kde nájdete výber rozhovorov so ženami v materských centrách, medzi ktorými bolo aj rómske materské centrum v Detve Maťko. Účastníčky rozhovorov hovorili najmä o svojich skúsenostiach s aktuálnou legislatívou na podporu rodiny, ktorá je podľa analýzy právničky Janky Debrecéniovej diskriminujúca voči rómskym ženám (Debrecéniová, 2010). Diskriminujúci charakter zákona je pritom aktuálny aj v súčasnosti.

 

A s čím sa rómske ženy stretávajú v pôrodniciach?

 „... dcéra prišla do pôrodnice, to už tretíkrát rodila teraz a jednoducho ona si veci pobalila a dala do tašky a tam sa jej spýtali, ale my vám musíme veci zobrať. A že prečo? Veď ja mám izbu a mám skrinku. No a vy nám neodídete? Jej sa to tak strašne dotklo.“

 

„Mňa sa báli preložiť, lebo maličký predčasne bol narodený, tak ho dali na detské oddelenie, a mne už chýbal, že som tam bola na pôrodnici sama bez neho, tak som tam chcela ísť za ním, aby ma preložili, tak sa ma spýtali, či im neujdem, či tu budem.“

 

„Napríklad mne vo Zvolene sa osobne nepáči, že robia na pôrodnici rómsku izbu. Nechápem akože prečo. Toto sme riešili raz, povedali, že to nie je pravda.“

 

Čítajte viac v knihe Rodové dôsledky krízy. Aspekty vybraných prípadov, ktorú si môžete požičať každý štvrtok v knižnici ASPEKTU alebo bezplatne stiahnuť na: www.aspekt.sk

Ako citovať tento článok:

red. Rómske ženy čelia v pôrodniciach viacnásobnej diskriminácii In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 30/10/2017. Získané 17/07/2024 - 12:10. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/romske-zeny-celia-v-porodniciach-viacnasobnej-diskriminacii