Rozhovor Aspektu s Evou Sopkovou: O násilí páchanom na ženách

Medzinárodný deň ľudských práv si pripomíname 10. decembra ako deň, keď sa končí medzinárodná kampaň 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách. V tomto roku si zároveň pripomíname 15. výročie prvej verejnej kampane proti rodovo podmienenému násiliu na Slovensku, ktorú v roku 1998 realizovali organizácie Aliancia žien Slovenska, ASPEKT, Fenestra a Pro Familia.

Prečítajte si rozhovor Jany Cvikovej s Evou Sopkovou, prvou odborníčkou na Slovensku, ktorá sa začala venovať problematike násilia páchaného na ženách zo skutočne feministických pozícií a ktorá 20 rokov viedla organizáciu Pro Familia.

V prílohe nájdete skrátenú verziu rozhovoru, ktorá vyšla v publikácii Feminizmy pre začiatočníčky (2009); pôvodný rozhovor vyšiel in: Aspekt – feministický kultúrny časopis 3/1998 (Násilie na ženách I), s. 103 – 117, v rubrike Rozhovor Aspektu ako Rozhovor Aspektu s Evou Sopkovou. ISSN 1336-099X. ASPEKT, Bratislava.

Ako citovať tento článok:

red. Rozhovor Aspektu s Evou Sopkovou: O násilí páchanom na ženách In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 10/12/2013. Získané 14/04/2024 - 12:37. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/rozhovor-aspektu-s-evou-sopkovou-o-nasili-pachanom-na-zenach