S Ivetou Škripkovou o feministickom a gynokritickom divadle

Srdečne pozývame na stretnutie s riaditeľkou Bábkového divadla na Rázcestí v Banskej Bystrici, dramatičkou, režisérkou a dramaturgičkou Ivetou Škripkovou na tému
 
FEMINIZMY A DIVADLO NA SLOVENSKU OD 90. ROKOV 20. STOROČIA

KEDY: 6. júna 2017, 17:00
KDE: Knižnica ASPEKTU, Mýtna 38, Bratislava
 
Iveta Škripková je absolventkou VŠMU, od roku 1985 pracuje v divadle ako dramaturgička a od roku 1992 je riaditeľkou divadla. Je autorkou viacerých divadelných i rozhlasových hier, niektoré sú dodnes v repertoári BDNR. Od roku 2005 spolupracuje aj s ASPEKTOM, v BDNR pripravila viacero scénických čítaní a dramatizácií aspektovských kníh (Milenky Elfriede Jelinek, Pavlin príbeh autorky Pavly Cebocli, List čiernemu synovi Ireny Brežnej, Prečo nie som anjel Aglaje Veteranyi, Neverné ženy neznášajú vajíčka Uršule Kovalyk a ď.) S ASPEKTOM spolupracovala aj v rámci projektu www.ruzovyamodrysvet.sk. V roku 2007 vytvorila kreatívny priestor – Štúdio TWIGA, ktoré ako jediné divadlo na Slovensku skúma svet zobrazenia mužov a žien v divadle z rodového a gynokritického hľadiska. K jej najvýznamnejším divadelným produkciám patria MOCAD(R)ÁMY, (Za)páračky, Napísané do temnoty, Šmíračky, Variácie lásky, Babie leto a ďalšie. Získala viacero ocenení v oblasti divadla i drámy, na festivale Nová dráma/New Drama 2017 najnovšie získalo hlavnú cenu predstavenie Slovenského komorného divadla v Martine podľa knihy Svetlany Alexijevič Vojna nemá ženskú tvár, dramatizáciu ktorej pripravila práve Iveta Škripková. Otázkam feministického a gynokritického divadla sa venovala aj vo svojej dizertačnej práci s názvom Femini[(ta)- (zácia)]zmy a divadlo,  ktorá bude východiskom pre našu diskusiu. V úvodnom slove Iveta Škripková predstaví aj ukážky z predstavení Bábkového divadla na Rázcestí.
 
Vzhľadom na to, že naše priestorové kapacity sú obmedzené, prosíme, aby ste sa záväzne prihlásili čím skôr na email administrativa(zavinac)aspekt(bodka)sk.

1528

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
 

Ako citovať tento článok:

red. S Ivetou Škripkovou o feministickom a gynokritickom divadle In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 30/05/2017. Získané 07/07/2020 - 18:15. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/s-ivetou-skripkovou-o-feministickom-gynokritickom-divadle