Sedemnásť plus jedenásť e-kníh z Knižnej edície ASPEKT

Čo robíte v tomto čase, keď svet čaká na vakcínu? Sledujete nekonečné diskusie o tom, ako zvládnuť koronakrízu? Trpíte abstinenčnými príznakmi workoholizmu? Častejšie otvárate chladničku? Obhrýzate si nechty? Alebo hltáte počas dlhých večerov, knihy, a nemáte dosť potravy? Riešením týchto a iných problémov sú aj e-knihy z Knižnej edície ASPEKT.
 
E-kniha je naozaj skvelý vynález. Môže mať stovky strán a nepadá vám v posteli na nos, netŕpnu vám ruky, nemusíte mať posteľ alebo kreslo obložené horami papiera rozčítaných, nedočítaných, k čítaniu naznášaných kníh.
 
V aspektovskej edícii nájdete presne 17 e-kníh, ktoré si môžete kúpiť napríklad cez Martinus. A k tomu bonus – ďalších 11, ktoré ponúkame vo formáte pdf bezplatne. Dá sa tomu odolať?
 
Aspektovské e-knihy prinášajú mnohé témy, ktoré sa stávajú až pálčivo aktuálnymi najmä dnes.

1764

1765

1766

Izolácia neprospieva ľudským vzťahom, ako sa veľmi nástojčivo ukazuje aj dnes. Román Slavenky Drakulić Obžalovaná je sondou do problematiky násilia.

V týchto dňoch, keď máme viac pred očami, hoci len cez monitory televízorov či počítačov, ľudí v zdravotníctve a záťaž, ktorou prechádzajú, aj ich nesmiernu potrebnosť pre celú spoločnosť, sa môžeme začítať do novely Eleny Elekovej Morituri z nemocničného prostredia. Rozprávačka v nej vidí svet cez farby všedných existenciálnych situácií – dúhové odtiene krvi, fialový sneh, nezávislú a nekompromisnú bielu nemocnice, v ktorej pracuje.

O opatrovaní blízkych, ktoré mnohým v súčasnosti ani nie je dopriate, sa dočítate v knihe Etely Farkašovej Stalo sa. Autorka sa ňou pokúša zvládnuť dlhé a bolestné odchádzanie blízkeho človeka. Jej „správa“ v procese písania košatie a prináša plastický obraz matky a jej života, ako aj dobového a geografického kontextu, v ktorom sa odohrával.

1768

1769

1772

„... v starobe človek potrebuje optimizmus, ak ju má prežiť,“ píše okrem iného Jaroslava Blažková v knihe Happyendy. Autorka sa v nej vyrovnáva s postupným odchádzaním manžela. Spôsob existencie sa za týchto okolností čímsi podobá na karanténu. Napriek tomu sa v jej podaní každý koniec stáva happyendom hodným láskyplného humoru, korenistej irónie a hrejivej obraznosti.

Britská autorka Diana Athill v knihe Niekde ku koncu rekapituluje temné i svetlé stránky mladosti, stredného veku, no najmä staroby. Prechádza cestu, po ktorej ideme všetci. Nechvastá sa aktívnym starnutím, priznáva bolesti, chátranie tela a so všetkým, čo ju zaťažuje, sa vyrovnáva nekonvenčne a smelo. Láska, sklamanie, choroba, smrť, náboženská viera či neviera, vzťahy, rodičovstvo, sex, starostlivosť videné z jej uhla pohľadu sú nové a zároveň dôverne známe, do dnešných dní plných neistôt mimoriadne vítané.

Všelijaké témy sa nám mihajú pred očami, pandémia zatriasla mnohými hodnotami aj nehodnotami. Možno je práve teraz čas trochu v tých hodnotách aj nehodnotách upratať a poskladať ich – nanovo či po starom? Návod na to možno nájsť aj v knižke bell hooks Feminizmus do vrecka. O zanietených politikách.

1773

1774

1775

V knihe Zuzany Maďarovej Ako odvrávať novembru 1989. Rodové aspekty pamäti sa dozviete, ako autorka odvráva zaužívanému kánonu o mužoch Novembra, ktorý sa pri výročiach pietne oprašuje. Na skúmanie pamäti Novembra aplikuje feministické postupy, takže odvráva mimoriadne erudovane a s využitím rozsiahleho empirického materiálu prerozprávaných osobných príbehov žien Novembra.

Kto sa chce ponoriť do literárnovedného a literárnokritického čítania, môže siahnuť po dvoch knihách z našej produkcie:

V publikácii Bielym atramentom: feministická literárna kritika a gynokritika autorka Stanislava Chrobáková Repar kriticky nasvecuje diela odbornej i krásnej literatúry slovenských i inonárodných autoriek a autorov (Blažková, Haugová, Farkašová, Brežná, Juráňová, Cviková, Szymborska, Plath, Tokarczuk, Tratnik, Barša, Lipovetsky), uvažujúcich o podobách „ženskosti" a jej konštruovania.

Rodový pohľad na previazanosť urbánneho a rustikálneho v poézii Lýdie Vadkerti-Gavorníkovej a Jozefa Mihalkoviča prináša vo svojej práci Jej mesto v jeho svete? literárny vedec Derek Rebro.
 
Od aspektovskej autorky Ireny Brežnej si v podobe e-knihy môžete prečítať tri z jej titulov. Všetky majú spoločné to, že vynútená aj zvolená viacdomosť sa tu stáva zdrojom nevšedných postrehov o spoločnosti na Východe i Západe. 

V knihe Postrehy emigrantky prináša Brežná rozmanité témy prepojené premýšľavo esejistickým, hravo poetickým a zároveň reportážne konkrétnym uvažovaním o zneužívaní, ale aj o (sveto)občianskom využívaní moci, o strachu z inakosti a vytváraní spoločenstva, o lžiach a ideáloch, o odstupe a blízkosti, o spolužití či jednoducho o jedinečnosti života – v Československu, Rusku, Guinei, Čečensku, vo Švajčiarsku, na Slovensku.

V Nevďačnej cudzin(k)e autorka prostredníctvom dvoch spomienkových vrstiev prepojených rozprávačkou v prvej osobe reflektuje vlastné zážitky z udomácňovania v novej krajine a zároveň v role tlmočníčky sprostredkováva pohnuté osudy súčasných migrantov. Zúfalstvo zo straty pôvodnej vlasti sa mení na radosť zo získavania nových, hybridných identít v cudzote najrôznejšieho druhu.

V knihe Na slepačích krídlach Brežná píše svoje súkromné dejiny z Trenčína 50. rokov. Spomienky na detstvo filtruje cez poučene naivistický pohľad, rafinovane zarámovaný kontextom životnej skúsenosti zrelej ženy, ktorej nechýba zmysel pre humor, ba až satiru.

1779

1782

Viaceré knihy aspektovskej autorky Jany Juráňovej sú tiež dostupné v elektronickej podobe. Ak sa v literatúre stáva z poníženia ženy verejná vec „duchovnej kultúry“, nemusí to zostať vždy bez dôsledkov. Nielen o tom je novela Utrpenie starého kocúra s podtitulom Mor(t)alitka, ktorá čerpá zo zákulisia literárneho sveta s jeho snobizmom a egocentrizmom.

V novele Nevybavená záležitosť sa autorka cez príbeh mladej ženy na starom portréte ponára do životov iných. V útržkoch minulosti sa tu zrkadlí súčasnosť a vice versa.

V parabiografickom románe o živote manželky veľkého básnika Žila som s Hviezdoslavom Juráňová načrtáva kontúry osobnosti Ilony Országhovej, rodenej Novákovej a zisťuje, že náplňou života pani Hviezdoslavovej nebol nikto iný ako On, veľký básnik.

V troch dlhších poviedkach, ktoré vyšli pod názvom Cudzie príbehy, autorka tematicky spracováva mediálnu manipuláciu, brutálnu vraždu a účelovosť vo vzťahoch, venuje sa skryto i otvorene tolerovanej sociálnej nespravodlivosti a sleduje, ako súčasný bežný život často vyrastá z vlákien minulého režimu a aké metódy klamania nám pomáhajú ukryť pred nami samotnými to, čo vidíme.

V knižnom rozhovore Mojich 7 životov. Agneša Kalinová v rozhovore s Janou Juráňovou sa stretávame so známou tvárou Kultúrneho života a Slobodnej Európy – novinárkou, redaktorkou, prekladateľkou, filmovou a politickou publicistkou Agnešou Kalinovou. Z jej rozprávania sa dozvedáme o jej súkromí i práci v rôznych redakciách, o politickej situácii v Československu 50. rokov, o Pražskej jari, normalizácii až po vysťahovanie z Československa, život v Mníchove a návraty po roku 1990.

 

A to nie je zďaleka všetko. Okrem e-kníh, ktoré si môžete kúpiť z pohodlia domova, chaty alebo akéhokoľvek karanténneho či pracovného miesta s prístupom na internet, vám ponúkame zdarma knihy ASPEKTU na rôzne témy. Stiahnuť si ich môžete vo formáte pdf. Možno podobné publikácie práve hľadáte k príprave na skúšku, napísanie práce alebo ste si ich doteraz jednoducho nestihli prečítať.

Dnes znovu zisťujeme, načo nám je Európska únia. Podobnú otázku sme si kládli pred vstupom Slovenskej republiky do tohto spoločenstva a niektoré odpovede si možno budete chcieť pripomenúť aj s odstupom času v publikácii Na ceste do Európskej únie. Sprievodkyňa nielen pre ženy.

Publikácie v zborníkovom rade Aspekty vám prinesú mnoho podnetov na premýšľanie, ak sa venujete témam politiky, rodu, rodovo podmieneným nerovnostiam v odmeňovaní a ď.

1785

V období učenia na diaľku odporúčame napr. publikáciu Jarmily Filadelfiovej Učiteľské povolanie. Aspekty rodovej rovnosti v škole.

Ak sa chcete venovať téme vzdelávania z rodového hľadiska, môžete sa začítať aj do publikácie Jany Cvikovej a Jarmily Filadelfiovej Rodový pohľad na školstvo. Aspekty kľúčových rizík.

Ak si chcete nájsť model, ako sa zamyslieť z rodového hľadiska nad nedávnymi parlamentnými voľbami, inšpiráciu nájdete v knihe Alexandry Ostertágovej a Zuzany Maďarovej Politika vylúčenia a emócií. Aspekty predvolebnej kampane 2012 alebo aj v knihe Alexandry Ostertágovej, Zuzany Maďarovej a Ľubice Kobovej Politiky a političky. Aspekty politickej subjektivity žien. Štyri štúdie prinášajú pohľady na to, akými spôsobmi a za akých podmienok sa ženy stávajú politickým subjektom alebo, povedané jazykom, ktorý na individuálnej i kolektívnej úrovni zviditeľňuje ženský rod aktérok: politickými subjektkami.

1784

Ďalšia kríza nás isto neminie, a tak nezaškodí pripomenúť si, ako nad tou spred vyše desiatich rokov uvažovali autorky Janka Debrecéniová, Jarmila Filadelfiová a Zuzana Maďarová v publikácii Rodové dôsledky krízy. Aspekty vybraných prípadov

Rodové nerovnosti v odmeňovaní táto kríza nezmierni, skôr naopak, odhalí a už aj odhaľuje mnohé nerovnosti a nezrovnalosti. Pri uvažovaní na podobné témy vám môže pomôcť aj publikácia Aká práca, taká pláca? Aspekty rodovej nerovnosti v odmeňovaní, ktorú editorsky pripravila Jana Cviková, ako kniha Barbary Stiegler a Gabriele Michalitsch Spravodlivosť v rodových vzťahoch. Aspekty rozdeľovania (nielen) zdrojov.

Celkom sa hodí aj kniha autoriek a autora Anny Zachorowskej-Mazurkiewicz, Daniela Gerberyho, Gabriele Michalitsch, Jarmily Filadelfiovej, Oľgy Pietruchovej Rodová perspektíva v ekonómii. Aspekty mocenských vzťahov, v ktorej sa autorský kolektív pokúša prelomiť „strategické mlčanie“ na tému rodových vzťahov v ekonómii. Veď ako hovorí Christa Wichterich: „Kritické konfrontácie žien s neoliberálnou ekonómiou v predchádzajúcom desaťročí zlomili dvojaký mýtus: jednak mýtus rodovej neutrality makroekonómie, jednak ten, že makroekonómia je výlučne expertným terénom.“

Mnohé problémy sa na pôde Európskej únie riešia dlhodobo a mnohé stratégie sú už dnes mimoriadne prepracované. Nie však vždy uvedené do praxe. Inšpiráciou pre riešenie problémov, ktoré nás neminú po odznení dnešných ťažkostí, možno hľadať aj v publikácii Barbary Stiegler Ako uplatňovať rodové hľadisko. Aspekty stratégie Európskej únie.

A napokon, ak si chcete s nami pripomenúť, ako sme sa stali feministkami a akú cestu sme prešli – aj to naše spomínanie má už viac ako desať rokov –, môžete sa začítať do publikácie Feminizmy pre začiatočníčky. Aspekty zrodu rodového diskurzu na Slovensku.

Prajeme vám, aby táto kríza, akú nepamätajú žijúce generácie, čoskoro pominula a aby sa nám jej dôsledky podarilo zvládnuť. Iste nám v tom spoločne môžu pomôcť aj naše knižky. Navyše, nič tak neskráti beznádejne pomaly plynúci čas ako ponorenie sa do čítania a nič tak nepomôže vytrhnúť sa z ťažoby a nadýchnuť sa, aby sme sa v tej ďalšej ponorke nezadusili, ako čítanie. Po kríze budeme potrebovať všetky poznatky, ktoré sú k dispozícii. Preto vás pozývame – do čítania.


Ako citovať tento článok:

red. Sedemnásť plus jedenásť e-kníh z Knižnej edície ASPEKT In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 31/03/2020. Získané 17/07/2024 - 15:37. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/sedemnast-plus-jedenast-e-knih-z-kniznej-edicie-aspekt