Seminár Rodovo vyvážený jazyk

Feministická vzdelávacia a publikačná organizácia ASPEKT 

pozýva na diskusný seminár

o význame a možnostiach používania rodovo vyváženého jazyka

KEDY: utorok 31. marca, 16.45 – 20.00

KDE: zasadačka Ústavu svetovej literatúry SAV, Konventná 13, Bratislava 

Na úvod seminára Jana Cviková predstaví príručku Ako používať rodovo vyvážený jazyk (Možnosti, otázky, príklady) spracovanú na základe Analýzy významu a možností používania rodovo vyváženého jazyka. Táto analýza, ktorú pripravil autorský kolektív v zložení Jana Cviková (ed.), Jana Juráňová, Ľubica Kobová, Zuzana Maďarová, Alexandra Ostertágová, Lucia Satinská, Júlia Vrábľová, Maroš Terkanič, skúmala vybrané súvislosti medzi rodovo a/symetrickým, resp. rodovo ne/citlivým vyjadrovaním a uplatňovaním rovnosti žien a mužov v spoločnosti. Oba materiály boli realizované v rámci národného projektu Inštitút rodovej rovnosti.

Publikácie zhodnotí česká lingvistka Jana Valdrová, autorka prvej príručky rodovo korektného vyjadrovania v ČR a odborná posudzovateľka analýzy. Aj vy si môžete obe publikácie pred seminárom preštudovať (na ruzovyamodrysvet.sk) a pripraviť sa na diskusiu s autorským kolektívom, ktorej zamýšľame venovať čo najväčší priestor.

V druhej časti seminára nás Jana Valdrová oboznámi s aktuálnymi debatami o rodovo spravodlivom jazyku v Rakúsku, o ktorých budeme môcť spoločne diskutovať.

 

Z organizačných dôvodov vás prosíme o potvrdenie účasti na administrativa(zavinac)aspekt(bodka)sk do pondelka 30. 3. 2015, 9.00 hod.

 

PROGRAM:

16.45 – 18.30

Jana Cviková: Prezentácia príručky Ako používať rodovo vyvážený jazyk (Možnosti, otázky, príklady) spracovanej na základe Analýzy významu a možností používania rodovo vyváženého jazyka

Jana Valdrová: Reflexia Analýzy významu a možností používania rodovo vyváženého jazyka z hľadiska skúseností s diskusiami o tejto problematike v Českej republike 

DISKUSIA

18:30 – 18.45

PRESTÁVKA – OBČERSTVENIE  

18.45 – 20.00

Jana Valdrová: O aktuálnych debatách o rodovo spravodlivom jazyku v Rakúsku a možnej inšpirácii pre nás 

DISKUSIA

 

***

Spoluorganizátorom podujatia je Ústav svetovej literatúry SAV.

 

 

 

Realizované s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedné Záujmové združenie žien ASPEKT.

 

Ako citovať tento článok:

red. Seminár Rodovo vyvážený jazyk In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 25/03/2015. Získané 22/02/2024 - 20:53. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/seminar-rodovo-vyvazeny-jazyk