Sexistický puk pre reklamu Bodyček, gól dostal aj prezident

Sexistický puk, feministky.sk, reklama, feminizmus, Aspekt BRATISLAVA 19. mája 2011 - Súťaž o najútočnejší hokejový sexizmus už pozná svojho víťaza.  Takmer dve tretiny hlasujúcich v ankete webovej stránky feministky.sk odovzdalo svoj hlas reklame Bodyček. Zadávateľ reklamy a agentúra, ktorá reklamu pripravovala, si tak vyslúžili historicky prvú anticenu Sexistický puk. Čestné uznanie od vyhlasovateliek súťaže si vyslúžil aj prezident Ivan Gašparovič.

Neformálna skupina feministky.sk vyhlásila súťaž pred dvoma týždňami ako reakciu na udalosti a reklamy, ktoré súvisia s majstrovstvami sveta v hokeji a zároveň upevňujú a prehlbujú nerovnosť medzi ženami a mužmi v spoločnosti. Do súťaže sa zapojilo 390 ľudí, pričom za víťaznú reklamu Bodyček hlasovalo 251 ľudí. Na druhom mieste so 47 hlasmi skončila reklama bratislavského klubu, na ktorej je polonahá modelka pomaľovaná vo farbách slovenskej vlajky. Len o 4 hlasy menej získala súťaž krásy Miss hockey 2011 a umiestnila sa tak na bronzovej pozícii.

Vyhlasovateľky súťaže dnes poslali víťazovi anticenu - hokejový puk s logom súťaže a heslom Nie je dôležité zvíťaziť, ale nezúčastniť sa. Rovnaké heslo sa nachádza na diplomoch, ktoré získali všetci účastníci súťaže. Čestné uznanie sa vyhlasovateľky rozhodli udeliť tým reklamám, činnostiam a udalostiam, ktoré počas súťaže navrhli čitateľky a čitatelia webovej stránky feministky.sk. Jedným z ocenených sa tak stal aj prezident SR Ivan Gašparovič, ktorý po hokejovom zápase odstrčil premiérku SR Ivetu Radičovú so slovami, aby nezavadzala.

Ocenené reklamy, aktivity a udalosti majú jednu spoločnú vlastnosť - znevažujú ženy, chápu a zobrazujú ich ako sexuálny objekt, doplnok ponúkaného tovaru alebo pútač mužskej pozornosti. Súťaž teda nie je protestom proti hokeju ani proti sexu, ako médiá občas interpretovali. Jej cieľom je upozorniť na problematické zobrazovanie žien a mužov v médiách, na skutočnosť, že takéto obrazy majú širšie súvislosti a prehlbujú rodovú nerovnosť v spoločnosti. A to tak počas majstrovstiev sveta v hokeji, ako aj po nich.

Ako citovať tento článok:

red. Sexistický puk pre reklamu Bodyček, gól dostal aj prezident In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 19/05/2011. Získané 24/06/2024 - 05:44. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/sexisticky-puk-pre-reklamu-bodycek-gol-dostal-aj-prezident