Sexistickým prasátečkom sa stáva...

Súťaž sexistických reklám môže byť dobrým čítaním a pozeraním pre všetkých takzvaných kreatívcov á la Dobroš, aby videli, ako NErobiť reklamy. Do štvrtého ročníka súťaže Sexistické prasátečko, ktoré organizuje brnianska mimovládna organizácia Nesehnutí, bolo prihlásených 75 reklám a hlasovalo za ne takmer desať tisíc ľudí. Pozrite si, ktoré reklamy ašpirovali na neslávny titul Sexistické prasátečko a mali by byť odstrašujúcim príkladom pre reklamných tvorcov a tvorkyne. O výsledkoch súťaže si viac prečítate v článku Petry Havlíkovej Tečka za Prasátečkem.

Ako citovať tento článok:

red. Sexistickým prasátečkom sa stáva... In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 19/11/2012. Získané 26/02/2024 - 01:42. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/sexistickym-prasateckom-sa-stava