Skrátenie lehoty na vykonanie interupcií berie ženám možnosť voľby

Avizovaný návrh novely zákona o skrátení lehoty na vykonanie interrupcie je nebezpečným pokusom o obmedzenie práva žien na včasnú a bezpečnú interrupciu. Nedovoľme, aby o životoch a zdraví žien rozhodovali politici nezodpovedne, bez základných znalostí fungovania ženského tela a najmä bez ohľadu na skutočné potreby žien.

Biologicky ani prakticky to nevychádza

Začiatok tehotenstva sa počíta od prvého dňa poslednej menštruácie pred otehotnením. Prvé týždne teda žena ešte v skutočnosti ani tehotná nie je, keďže k nidácii (uhniezdeniu) dochádza obyčajne v treťom až štvrtom týždni. Pokiaľ majú ženy dlhší alebo nepravidelný cyklus, na tehotenstvo môžu prísť ešte neskôr. Omeškanie menštruácie bežne spôsobuje užívanie niektorých liekov, ale aj obyčajný stres či chrípka. Do ôsmeho týždňa tehotenstva sa teda mnohé ženy nemusia ani dozvedieť, že sú tehotné. Iné ženy nemusia kvôli skrátenej lehote stihnúť všetky zákonom predpísané úkony, na základe ktorých možno interrupciu vykonať (vyšetrenia, poučenia, čakacie lehoty). A úplne všetkým ženám sa odoprie dostatok času na zodpovedné rozhodnutie o svojom živote.

Dostatočný čas na rozhodnutie

Rozhodnutie podstúpiť interrupciu či pokračovať v tehotenstve je vážne a pre každú ženu osobné. Mnohé ženy musia zvažovať komplikovanú životnú situáciu a svoje finančné možnosti, potrebujú sa poradiť so svojimi blízkymi. Nenúťme ženy, aby sa o svojom živote rozhodovali zo dňa na deň. Aj o takých banálnych veciach, ako je kúpa chladničky, majú ľudia možnosť premýšľať dlhšie.

Dôsledkom budú zničené životy žien

Skúsenosti a štatistické údaje z iných krajín, kde sú interrupcie obmedzené, hovoria jasne: Zákaz interrupcií ich počet neznižuje. Vykonávajú sa naďalej, ale tajne, bez dohľadu zodpovedných inštitúcií. V Poľsku sa ročne vykoná 150 000 nelegálnych interrupcií. Ženy, ktoré si to môžu dovoliť, vycestujú do iných krajín. Z Írska, kde donedávna platili podobné reštrikčné zákony, ročne vycestovalo do Veľkej Británie 3 300 žien. Väčšina však na interrupciu v zahraničí, ktorá môže stáť aj niekoľko tisíc Eur, nebude mať zdroje. V Poľsku stojí jeden nelegálny zákrok aj 2 000 Eur. Zvýši sa riziko, že ženy siahnu po “domáckych receptoch” na vyvolanie interrupcie alebo neodborných službách, ktoré nik nereguluje. Dôsledkom môže byť vážne poškodenie ich zdravia, ale aj smrť. V Rumunsku počas rokov 1966 – 1989 zomrelo v dôsledku komplikácií z nelegálnych interrupcií viac ako 9 000 žien. Ojedinelé nie sú ani prípady zo zahraničia, keď ženy kvôli nútenému tehotenstvu spáchali samovraždu.

Vyzývame k zodpovednosti

Obmedziť interrupcie je síce ľahké, ale úplne zbytočné. Vytvoriť podmienky na to, aby mali ženy skutočnú možnosť voľby, už také ľahké nie je. Nástroje však poznáme: silné sociálne a rodinné politiky, v ktorých nebude vychovávanie dieťaťa znamenať ohrozenie chudobou či výrazné zhoršenie finančnej situácie domácnosti; antikoncepcia hradená zo zdravotného poistenia dostupná pre všetky ženy; dostatok miest v škôlkach či jasliach; kvalitná a odborná sexuálna výchova, ktorá naučí mladých ľudí zodpovedne pristupovať k sexuálnemu a reprodukčnému zdraviu; systematický prístup k riešeniu násilia páchaného na ženách; kvalitná gynekologická starostlivosť a dôstojné podmienky pre ženy pri pôrodoch či dostupné bývanie pre všetkých.

Obraciame sa na poslancov a poslankyne koalície aj opozície, aby v najbližších mesiacoch mysleli na ženy a dievčatá v tejto krajine a ich životné podmienky. Aby nezneužívali ich práva v predvolebnom boji a nevyužívali ich telá na politický obchod. Odmietnite návrhy, ktoré znamenajú tvrdý zásah do ľudských práv žien a ktoré podkopávajú princípy sekulárneho demokratického štátu.

 

Kontakty pre médiá:

Alexandra Ostertágová, Aspekt,tel.: 0910 688 105, ostertagova@aspekt.sk

Adriana Mesochoritisová, Možnosť voľby, tel.: 0911 550 195; adriana@moznostvolby.sk

Ako citovať tento článok:

red. Skrátenie lehoty na vykonanie interupcií berie ženám možnosť voľby In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 28/07/2019. Získané 16/07/2024 - 21:12. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/skratenie-lehoty-na-vykonanie-interupcii-berie-zenam-moznost-volby