Slovenská republika sa zodpovedala výboru CEDAW z plnenia záväzkov vo vzťahu k ženám

Od 26. októbra do 20. novembra 2015 prebieha 62. zasadnutie Výboru OSN pre odstránenie všetkých foriem diskriminácie žien (výbor CEDAW) v Ženeve, ktoré sa zaoberá témami plnenia rôznorodých záväzkov vo vzťahu k ženám aj na Slovensku. V pondelok 9. novembra sa výbor CEDAW stretol so zástupkyňami a zástupcami neziskových organizácií, aby prekonzultovali problematické témy (ne)napĺňania ľudských práv žien na Slovensku. V rámci stretnutia sa Slovenská republika 12. novembra zodpovedala z napĺňania svojich záväzkov odstraňovať diskrimináciu a porušovanie ľudských práv žien. 

V pondelok 9. novembra sa výbor CEDAW stretol v Ženeve so zástupkyňami a zástupcami mimovládnych organizácií Občan demokracia a zodpovednosť (ODZ), Ženské kruhy, TransFúzia, Centrum pre reprodukčné práva a Poradňa pre občianske a ľudské práva, aby sa dozvedel viac o situácii ľudských práv žien na Slovensku. Výbor sa zaujímal napr. o spochybňovanie konceptu rodovej rovnosti konzervatívnymi skupinami, o postoj vlády k týmto problémom, o delenie majetku po rozvode, resp. po rozchode, porušovanie práv rómskych žien, zastúpenie žien vo verejnom a politickom živote či (ne)fungovanie inštitúcií, ako i o prístup žien k antikoncepcii a interrupcii, o porušovanie ľudských práv žien pri pôrode a práva transrodových osôb.

Neziskové organizácie Občan, demokracia a zodpovednosť, Ženské kruhy a TransFúzia sa vyjadrili k jednotlivým témam a uviedli, že inštitucionálna ochrana ľudských práv žien bola za posledné roky nedostatočná. Hovorilo sa napr. o dlhotrvajúcich prieťahoch v súdnych konaniach v prípadoch diskriminácie i o ich nedostatočnej kompenzácii. Predmetom diskusie bola aj vysoká miera odporu náboženských a iných konzervatívnych skupín voči rodovej rovnosti, sexuálnym menšinám a ich reprodukčným právam. Na Slovensku sú ženy aj naďalej diskriminované v práci a v rodinných vzťahoch, transrodové osoby čelia závažnému porušovaniu svojich práv napríklad nútenou kastráciou s ohľadom na právne uznané pohlavie. 

Centrum pre reprodukčné práva zdôraznilo, že ženy sa aj naďalej stretávajú s veľkými prekážkami v prístupe k modernej antikoncepcii a legálnej interrupcii, ktorá je kvôli vysokým nákladom neprístupná ženám s nižšími príjmami. Vyjadrili sa aj k situáciám v nemocniciach, kde ženy čelia diskriminácií, zlému zaobchádzaniu a nízkej informovanosťou počas pôrodov.

Poradňa pre občianske a ľudské práva referovala o pretrvávajúcej diskriminácii rómskych žien v oblasti zdravotnej starostlivosti, vzdelávania, o ich nedobrovoľnej sterilizácii i tlakom na neinformovaný súhlas zo strany personálu.

Viac informácií o stretnutí Výboru CEDAW so zástupkyňami a zástupcami neziskových organizácií si môžete prečítať v anglickom jazyku TU.

V rámci stretnutia sa Slovenská republika zodpovedala výboru CEDAW z napĺňania svojich záväzkov na celodennom zasadnutí v Ženeve vo štvrtok 12. novembra. Stretnutie bolo možné sledovať online v priamom prenose v angličtine. Celé vyjadrenie si môžete pozrieť v archíve TU. Záverečné zistenia (Concluding Observations) pre SR budú dostupné približne o tri týždne, v ktorých výbor CEDAW zhrnie zistené informácie spolu s odporúčaniami vláde.

Ďalšie dôležité dokumenty k zasadnutiu výboru CEDAW môžete nájsť tu:
CEDAW - Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women - General Documentation
Telo i duša: Násilné sterilizácie a ďalšie útoky na reprodukčnú slobodu Rómov na Slovensku

Podľa informácií organizácie Občan, demokracia a zodpovednosť a Committee on the Elimination of Discrimination against Women meets with Civil Society Representatives.

 

Ako citovať tento článok:

red. Slovenská republika sa zodpovedala výboru CEDAW z plnenia záväzkov vo vzťahu k ženám In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 17/11/2015. Získané 24/06/2021 - 16:13. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/slovenska-republika-sa-zodpovedala-vyboru-cedaw-z-plnenia-zavaezkov-vo-vztahu-k-zen