Spoločné vyhlásenie mimovládnych organizácií ku klimatickému štrajku

Spoločné vyhlásenie mimovládnych organizácií ku klimatickému štrajku:

Už nie je na čo čakať! Štrajkujeme spoločne so študentkami a študentmi

 

My, dolupodpísané mimovládne organizácie sme si vedomé toho, že situácia ohľadom klimatickej krízy je vážna. Po celom svete môžeme sledovať výskyt rekordne vysokých teplôt, sucho a iné extrémne prejavy počasia. Zažívame masové vymieranie živočíchov a po celom svete dochádza k rapídnemu úbytku biodiverzity. Dopady klimatickej zmeny už dávno presahujú oblasť životného prostredia. Majú následky aj na ekonomiku a sociálnu oblasť. Zhoršuje sa dostupnosť potravy a pitnej vody, extrémne počasie ničí ľuďom domovy. Klimatická kríza prispieva k nárastu cien potravín, prehlbovaniu chudoby, hladu a chorobnosti, a tým aj k masovej migrácii z najhoršie postihnutých oblastí. Zvyšuje sa riziko násilia a vojnových konfliktov. Klimatická kríza je tu a my musíme konečne začať konať.

 

Vedci a vedkyne už desiatky rokov upozorňujú, že za zmenu klímy je primárne zodpovedná ľudská činnosť, najmä spaľovanie fosílnych palív či neschopnosť ochrániť lesy a pôdu. Ak sa chceme vyhnúť otepleniu o viac ako 1,5 stupňa Celzia oproti predindustriálnej dobe, čo už by malo podľa vedeckých modelov ďalekosiahle následky na existenciu planéty a ľudstva*, musíme v nasledujúcich desaťročiach znížiť emisie skleníkových plynov takmer o polovicu. To znamená, že konať musíme okamžite.

 

Potrebujeme konkrétne ciele pre čo najrýchlejšie znižovanie emisií skleníkových plynov a prechod na bezuhlíkovú ekonomiku. Okrem sľubov a stratégií si musíme stanoviť aj konkrétne plány, ako to dosiahnuť. Riešenie klimatickej krízy si vyžaduje zapojenie nás všetkých - tak zmenou nášho bežného správania, ako aj spoločnou požiadavkou na systémové zmeny v spoločnosti.

 

S nádejou sledujeme rozmach študentského hnutia Fridays For Future, ktoré po celom svete už rok organizuje stávky za klímu. Sme radi, že podobné hnutie existuje aj na Slovensku. Uvedomujeme si, že klimatická kríza je natoľko vážny problém, že sa ňou musíme zaoberať všetci, vo všetkých sférach spoločnosti. 

 

Rozhodli sme sa vypočuť výzvu študentského hnutia a pripájame sa k účasti na klimatickom štrajku, ktorý sa uskutoční 20. septembra 2019 o 11.00 na námestiach v Bratislave, Košiciach a Žiline.

 

Budúcnosť ďalších generácií je v našich rukách. Politický prístup ku klimatickej kríze dokážeme zmeniť iba spoločne. Už nie je na čo čakať, premárnili sme už množstvo času. Vyzývame aj našich podporovateľov a širokú verejnosť, aby 20. septembra prišli pridať svoj hlas za budúcnosť nás všetkých.

 

6. septembra 2019

 

* Pozn:

- IPCC's Special Report (OSN, 2018) - https://www.ipcc.ch/sr15/

- Ak má oteplenie spôsobiť len obmedzené škody, musia emisie o 30 rokov klesnúť na nulu (EURACTIV.sk, 22. 10. 2018) - https://euractiv.sk/section/klima/news/ak-ma-oteplenie-sposobit-len-obmedzene-skody-musia-emisie-o-30-rokov-klesnut-na-nulu/

 

 

Podpísané organizácie:

Greenpeace Slovensko

My sme les

WWF Slovensko

Priatelia Zeme - CEPA

Človek v ohrození

Amnesty International

Sloboda zvierat

Cyklokoalícia

Green Foundation

PDCS Slovensko

Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny Košice

SOS BirdLife
Nadácia Ekopolis

Združenie Slatinka

Nadácia Pontis

Ochrana dravcov na Slovensku

Regionálne ekologické centrum - REC Bratislava

PRALES, o. z.

Inštitút vodnej politiky

Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny - MV Bratislava

Aliancia žien Slovenska

Aliancia žien – Cesta späť

ASPEKT

 

Ako citovať tento článok:

red. Spoločné vyhlásenie mimovládnych organizácií ku klimatickému štrajku In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 06/09/2019. Získané 22/02/2024 - 18:57. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/spolocne-vyhlasenie-mimovladnych-organizacii-ku-klimatickemu-strajku