Spoločné vyhlásenie slovenských LGBT organizácií k Medzinárodnému dňu boja proti homofóbii a transfóbii

Bratislava 17. mája 2012 - Dnes si pripomíname Medzinárodný deň boja proti homofóbii a transfóbii. Tento deň už tradične využívajú vrcholoví politici a političky vyspelých krajín na vyjadrenie svojich sympatií k LGBT ľuďom, na odsúdenie všetkých foriem homofóbie a transfóbie a neraz aj na ohlásenie nových iniciatív pri presadzovaní ich ľudských práv. Slovensko je rovnako tradične výnimkou. Necelý týždeň pred 22. výročím schválenia vyňatia homosexuality valným zhromaždením Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) z Medzinárodnej klasifikácie chorôb zaznel v pléne slovenského parlamentu výrok poslanca Štefana Kuffu: „WHO kedysi homosexualitu zaradila medzi duševné choroby. (...) Nechať chorých ľudí behať po uliciach a nechať ich bez pomoci je veľmi vážna chyba. (...) Týmto ľuďom sa treba venovať, máme psychiatrov, liečebne. Je to skupina ľudí, ktorým sa treba špeciálne venovať.“

Takýto výrok pritom nie je nejakým bežným stereotypom, ani hanobením, ale útočí priamo na najzákladnejšie aspekty sebaurčenia, dôstojnosti a slobody LGBT ľudí. Aj na Slovensku stále žijú ľudia, ktorí absolvovali konverznú „terapiu“, zažívajú problémy s mentálnym zdravím a kvôli týmto terapeutickým prístupom trpia veľkým množstvom tráum. Rešpektujeme právo na slobodu prejavu, ale táto sloboda je slobodou len do tej miery, pokiaľ tým nezasahuje do práv a slobôd iných až do takého rozsahu, že útočí na ich ľudskú dôstojnosť a česť. Samotná WHO pritom pred 22 rokmi zdôraznila: „Keďže homosexualita per se nemá žiadny negatívny vplyv na úsudok, stabilitu, hodnovernosť alebo všeobecné sociálne a zamestnanecké schopnosti, WHO apeluje na všetky medzinárodné zdravotnícke organizácie a ich individuálnych členov, aby urgentne apelovali na zmenu legislatívy ich krajín, ktorá penalizuje homosexualitu medzi dvoma dospelými osobami. Navyše WHO volá po znížení stigmatizácie homosexuálov akokoľvek a kdekoľvek sa tak deje.“

Neskôr poslanec Kuffa ešte vyjadril obdiv a stotožnil sa so zákazom Moskovského pride v Rusku, ktorý Európsky súd pre ľudské práva označil za flagrantné a neospravedlniteľné porušenie práva na zhromažďovanie. Záväzok dodržiavať ústavu, uvádzať ju do života, a teda aj ústavné práva občanov, je súčasťou poslaneckého sľubu. Výroky verejného činiteľa Kuffu sú presne tým typom výrokov, ktoré majú vrcholní predstavitelia štátu verejne odsúdiť a dištancovať sa od nich. A to nielen preto, že ich k tomu pravidelne vyzývajú európske a svetové inštitúcie, ale najmä z úcty k vlastným občanom, občiankam, voličom a voličkám. Len pred pár dňami generálny tajomník Rady Európy Thorbjørn Jagland pripomenul, že Európa nesmie ustupovať v právach LGBT osôb a že „diskriminácia a predsudky voči lesbám, gejom, bisexuálom a transrodovým ľuďom nemôžu ostať bez reakcie.“ Vyzývame preto slovenských politikov, aby tak urobili, najmä predsedu Národnej rady SR Pavla Pašku. Tento prípad dokumentuje aj potrebu zavedenia trestnoprávneho postihu nenávistných prejavov voči LGBT komunite, ktorý existuje už v 23 európskych štátoch. 

V čase finančnej a ekonomickej krízy by otázky ľudských práv nemali byť odkladané na vedľajšiu koľaj, ale naopak, ako nás učí európska historická skúsenosť, mala by im byť venovaná zvýšená pozornosť. Vývoj posledných rokov desí Európsku komisárku pre vnútorné záležitosti Ceciliu Malmström: „Počujeme (...) homofóbne prejavy a správy o násilí voči LGBT ľuďom. To, čoho sme svedkami, nie je spoločnosť smerujúca k otvorenosti a tolerancii, ale skôr k opaku. Hlavným problémom je nedostatok ľudí, ktorí sú ochotní postaviť sa za princípy. Množstvo ľudí je naopak príliš zbabelých spochybňovať túto rétoriku. Toto platí pre politikov, vlády, podniky ako aj pre bežných občanov.“
Napriek tomu nachádzame aj odvážnych politikov, ktorí nám môžu byť vzorom. Prezident USA Barak Obama vstupuje do boja o znovuzvolenie s názorom, že páry rovnakého pohlavia by mali mať právo vziať sa. V ten istý deň ako odzneli výroky poslanca Kuffu, chorvátsky sociálnodemokratický premiér Zoran Milanović oznámil, že jeho vláda pripraví zákon, ktorým dá párom rovnakého pohlavia obdobné práva ako heterosexuálnym párom. Ak sa tak stane, Slovensko zostane posledným nástupníckym štátom Rakúsko-Uhorska (Rakúsko, Česko, Maďarsko a Slovinsko tak už urobili), ktorý neposkytuje párom rovnakého pohlavia ani len najzákladnejšie právne uznanie. Je to o to paradoxnejšie, že tento štátny útvar sa slovenská politická reprezentácia rozhodla opustiť práve preto, aby bola súčasťou štátu rešpektujúceho občianske, politické, národnostné a sociálne práva a slobody.

Iniciatíva Inakosť
Dúhový PRIDE Bratislava 2012
QLF
TransFúzia
Museion

Ako citovať tento článok:

red. Spoločné vyhlásenie slovenských LGBT organizácií k Medzinárodnému dňu boja proti homofóbii a transfóbii In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 17/05/2012. Získané 25/07/2024 - 17:21. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/spolocne-vyhlasenie-slovenskych-lgbt-organizacii-k-medzinarodnemu-dnu-boja-proti-ho