Spomienkové stretnutie s knihou Mojich 7 životov

Srdečne vás pozývame na spomienkové stretnutie s knihou Mojich 7 životov – rozhovor s novinárkou, redaktorkou, prekladateľkou a filmovou i politickou publicistkou Agnešou Kalinovou  (1924 – 2014).

Stretnutie sa bude konať v rámci Literárneho klubu.

KEDY: vo štvrtok 23. októbra o 18.00
KDE: KC Dunaj, Nedbalova 3, Bratislava

Knižný rozhovor s Agnešou Kalinovou viedla a spracovala Jana Juráňová, aby si pre seba aj pre nás „zopakovala“ vraj krátke, ale o to úmornejšie 20. storočie. Životy Agneše Kalinovej (1924 – 2014) sa odohrávajú v mnohých mestách, krajinách a prostrediach, vo viacerých politických režimoch, v pohnutých a neustále sa meniacich časoch, vo verejných i súkromných priestoroch, ktoré sa nedajú oddeliť, a čím komplikovanejšie sa vzájomne prepájajú, tým celistvejší obraz doby vytvárajú: medzivojnové Československo, fašizmus, kláštor, manželstvo, redakcie, materstvo, Pražská jar, vyšetrovacia väzba, Slobodná Európa, ponovembrové Slovensko a ď.

  

 

Projekt Podpora rozvoja rodovej kompetencie prostredníctvom publikačno-vzdelávacích aktivít bol podporený sumou 80928 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu Podpora rozvoja rodovej kompetencie prostredníctvom publikačno-vzdelávacích aktivít je Posilnenie kapacít MVO a zlepšenie podmienok na fungovanie občianskej spoločnosti.

Ako citovať tento článok:

red. Spomienkové stretnutie s knihou Mojich 7 životov In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 02/10/2014. Získané 28/01/2022 - 21:19. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/spomienkove-stretnutie-s-knihou-mojich-7-zivotov