Spomíname na Adrienne Rich

Pripomeňme si feministku, poetku, esejistku Adrienne Rich (1929 - 2012) jej tvorbou.

Adrienne Rich
Beethovenova Deviata
konečne pochopená ako výpoveď o sexe

Muž zaplavený desom z impotencie
alebo neplodnosti, rozdiel mu uniká,
muž, ktorý sa pokúša čosi povedať
vrešťaním spoza klimakterickej
hudby totálne
osamelej duše
vytím na Radosť z tunela hudby
svojho ega, v ktorej nie je ani tieň
prítomnosti iného človeka, hudby,
ktorá chce vyjaviť niečo, čo muž
nechce prezradiť, čo by držal, keby mohol,
pridusené, poviazané a zbičované akordmi Radosti
tam, kde všetko je tichom a
trieskaním krvavej päste po
stole plnom črepín

Vyšlo v časopise Aspekt 3/1997, s. 163. Preklad Jana Plulíková.

Báseň Beethovenova Deviata. konečne pochopená ako výpoveď o sexe pochádza zo zbierky Diving into the Wreck. Poems 1971 – 1972, ktorú spisovateľka Margaret Atwood nazvala „jednou z tých jedinečných kníh, ktoré vás nútia rozhodnúť sa, čo si myslieť nielen o nej, ale aj o sebe samých. Je to kniha, ktorá sa vystavuje nebezpečenstvu a čitateľku a čitateľa núti robiť to isté.“ (Williams, 2012)

Adrienne Rich sa často stretávala s kritikou, že je čoraz viac politickejšia, a preto je menej poetkou. Rich na to samozrejme mala odpoveď: „Jeden človek raz povedal, že moja politika trivializuje moju poéziu. Nemyslím si, že politika je triviálna – aspoň nie pre mňa. A čo je tá vec zvaná literatúra? Je to písanie. Písanie rôznymi ľuďmi. Vrátane mňa.“ (Robertson, 1987)


Politiku a poetiku Adrienne Rich nájdete aj v časopisoch Aspekt a v knižnici ASPEKTU.

Aspekty
Rich, Adrienne: Svaté poslání. In Aspekt č. 1, 1994, s. 9 – 13. Preklad Magdalena Pechová.
Rich, Adrienne: Když my mrtvý procitneme. In Aspekt č. 1, 1995, s. 44 – 47. Preklad Pavla Buchtová.
Rich, Adrienne: Povinná heterosexualita a lesbická existencia. In Aspekt č. 1, 1996, s. 12 – 17. Preklad Anna Daučíková.
Výber z poézie Adrienne Rich: The Dream of a Common Language. Poems 1974 – 1977 In Aspekt č. 2, 1996, s. 142 – 144. Preklad Hana Hájková.
Výber z poézie Adrienne Rich: Diving into the Wreck. Poems 1971 – 1972 In Aspekt č. 3, 1997, s. 162 – 163. Preklad Jana Plulíková.
Knižnica ASPEKTU
Audre, Lorde – Rich, Adrienne: Macht und Sinnlichkeit : Ausgewählte Texte. 4. vyd. Berlin: Orlanda Frauenverlag 1993.
Rich, Adrienne: The Fact of a Doorframe : Poems Selected and New 1950-1984. 1. vyd. New York - London: W.W. Norton & Co. 1984.
Rich, Adrienne: On Lies, Secrets, and Silence : Selected Prose 1966 - 1978. New York - London: W.W. Norton & Co. 1995.
Rich, Adrienne: Zrodzone z kobiety : Macierzyństwo jako doświadczenie i instytucja. 1. vyd. Warszawa: Sic! 2000.
Rich, Adrienne: Compulsory Heterosexuality and Lesbian Existence. In Abel, Elisabeth – Abel, Emily, K.: The Signs Reader : Women, Gender, and Scholarship. 1. vyd. USA: The University of Chicago Press 1983.
Rich, Adrienne: Prisilna heteroseksualnost i lezbijska egzistencija. 1. vyd. Zagreb: Kontra 2002.

 

Ako citovať tento článok:

red. Spomíname na Adrienne Rich In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 18/04/2012. Získané 25/07/2024 - 18:44. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/spominame-na-adrienne-rich