Spomíname na Alexandru Fischerovú

Bývalá riaditeľka Ligy za duševné zdravie Alexandra Fischerová zomrela pred rokom 12. februára. Pripomeňme si ju slovami jej kolegýň, kolegov a blízkych na: www.dusevnezdravie.sk

Ako citovať tento článok:

red. Spomíname na Alexandru Fischerovú In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 13/02/2012. Získané 26/02/2024 - 03:03. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/spominame-na-alexandru-fischerovu