Spomíname na feministickú autorku Fatemu Mernissi

Pripomeňme si marockú spisovateľku a akademičku Fatemu Mernissi, ktorá zomrela 30. novembra 2015 vo veku 75 rokov. Úryvok z jej memoárov vyšiel v časopise Aspekt 1/1999 pod názvom Narodila jsem se v harému. Knihu v nemeckom preklade nájdete v knižnici ASPEKTU.

Bola známa najmä svojou tvorbou v oblasti spoločenských a politických vied, zaoberala sa vývojom a feministickou interpretáciou islamu. Dve z jej najznámejších diel Beyond the Veil: Male-Female Dynamics in a Muslim Society The Veil and the Male Elite: A Feminist Interpretation of Islam nájdete v našej knižnici každý utorok a štvrtok.

„Písanie je jednou z najstarších podôb modlitby. Písať znamená veriť, že môžeme komunikovať, že ostatní ľudia sú dobrí, že môžeme prebudiť ich veľkorysosť a túžbu robiť veci lepšie.“
Fatema Mernissi

Ako citovať tento článok:

red. Spomíname na feministickú autorku Fatemu Mernissi In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 30/11/2015. Získané 14/07/2020 - 14:34. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/spominame-na-feministicku-autorku-fatemu-mernissi