Správa o činnosti ASPEKTU rok 2016

Rok 2016 bol 23. rokom oficiálnej existencie feministickej organizácie ASPEKT. Rovnako ako v minulosti sme:

 • prevádzkovali verejnú knižnicu s odbornou, populárnou a beletristickou literatúrou zameranou na problematiku feminizmov a rodovej rovnosti;
 • poskytovali rôzne konzultácie z oblasti feminizmov a rodovej rovnosti;
 • obsahovo i technicky sme aktualizovali webové portály aspekt.sk a ruzovyamodrysvet.sk, rozposielali sme informačný bulletin aspektovské ňjúvinky a ňjúvinky ruzovyamodrysvet.sk;
 • vydali sme nové knižky a pripravovali ďalšie publikácie;
 • organizovali sme podujatia pre expertnú aj širokú verejnosť;
 • aktívne sme komunikovali s médiami;
 • zapájali sme do našich činností všetky a všetkých, čo sa chcú feminizmom venovať;
 • zároveň sme vykonávali mnohé práce súvisiace so zabezpečením fungovania organizácie a jej prítomnosti vo verejnom živote.

O väčšine našich aktivít pravidelne informujeme na webových portáloch aspekt.sk a ruzovyamodrysvet.sk, ako aj prostredníctvom e-mailových informačných ňjúviniek. V tejto správe prinášame stručný súhrn tých najdôležitejších. Klikajte na naše činnosti v roku 2016, ktoré vás zaujímajú:

Knižnica ASPEKTU v roku 2016
Ňjúvinky v roku 2016
Prírastky do Knižnej edície ASPEKT v roku 2016
Kultúrne podujatia, semináre, diskusie, prezentácie kníh v roku 2016

Túto prácu sme vykonávali v rámci síl a projektov, ktoré podporili:

 • 2 percentá z vašich daní
 • Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 • Fond na podporu umenia
 • Združenie vydavateľov a kníhkupcov SR
 • dobrovoľnícka práca, ktorú okrem honorovanej práce vykonávalo jadro aspektovského tímu: Jana Cviková, Eva Gatialová, Jana Juráňová, Katarína Krnová, Zuzana Maďarová, Alexandra Ostertágová
 • dobrovoľnícka práca spolupracovníčok a spolupracovníkov: Michaela Achbergerová, Iveta Čarná, Magdaléna Čisárová, Hana Fábry, Soňa Chrenková, Petra Chrienová, Zuzana Jungerová, Pavlína Kožuchová, Barbora Lachkovičová, Rudolf Macháček

V roku 2016 sme získali z vašich príspevkov 1301,85 eur. Pomohli nám pri práci na knihe Virág Erdős Moja vina a iné. Vďaka vašim 2 % sme uhradili časť nákladov na elektrinu, telefóny a účtovné služby potrebné pre chod ASPEKTU. Ďakujeme.
 

Ako citovať tento článok:

red. Správa o činnosti ASPEKTU rok 2016 In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 09/03/2017. Získané 27/02/2024 - 00:37. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/sprava-o-cinnosti-aspektu-rok-2016