Správa o činnosti ASPEKTU za rok 2013

Rok 2013 bol rokom 20. rokom oficiálnej existencie feministickej organizácie ASPEKT. Aj v tomto roku sme prevádzkovali knižnicu ASPEKTU, ktorá širokej verejnosti sprístupňuje jeden z najbohatších fondov kníh zaoberajúcich sa rodovou problematikou a feminizmami. Aktualizovali sme aj webové stránky www.aspekt.sk a ruzovyamodrysvet.sk a rozposielali informácie o dianí v oblasti feministickej a rodovo rovnej v našich ňjúvinkách. Aktuálne informácie sme uverejňovali aj na našej facebookovej stránke. Poskytovali sme konzultácie. Vydali sme päť nových knižiek a usporiadali viacero verejných podujatí – samostatne aj v spolupráci s inými inštitúciami.

Túto prácu sme vykonávali v rámci síl a projektov, ktoré podporili:

  • 2 percentá z vašich daní
  • Slovensko-český ženský fond
  • Úrad vlády SR
  • Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
  • Fond pre mimovládne organizácie financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009 – 2014
  • dobrovoľnícka práca, ktorú okrem honorovanej vykonáva jadro aspektovského tímu: Zuzana Ambro, Jana Cviková, Jana Juráňová, Ľubica Kobová, Katarína Krnová, Zuzana Maďarová, Alexandra Ostertágová
  • dobrovoľnícka práca viacerých spolupracovníčok a spolupracovníkov, sympatizantov a sympatizantiek, napr. Anna Daučíková, Eva Filová, Lucia Ftáčniková, Kundy Crew, Lulu Mendelová, Derek Rebro, Nóra Ružičková, Anna Struhárová, Marcela Veselková a ď.

Celú správu o činnosti ASPEKTU nájdete v prílohe.

Ako citovať tento článok:

red. Správa o činnosti ASPEKTU za rok 2013 In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 20/03/2014. Získané 12/04/2024 - 17:23. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/sprava-o-cinnosti-aspektu-za-rok-2013