Správa o činnosti ASPEKTU za rok 2015

Rok 2015 bol 22. rokom oficiálnej existencie feministickej organizácie ASPEKT. Rovnako ako v minulosti sme:
 
  • prevádzkovali verejnú knižnicu s odbornou, populárnou a beletristickou literatúrou zameranou na problematiku feminizmov a rodovej rovnosti;
  • obsahovo i technicky sme aktualizovali webové portály aspekt.sk a ruzovyamodrysvet.sk, rozposielali informačný bulletin aspektovské ňjúvinky a ňjúvinky ruzovyamodrysvet.sk;
  • vydali sme nové knižky a pripravovali ďalšie publikácie;
  • organizovali sme podujatia pre expertnú aj širokú verejnosť;
  • aktívne sme komunikovali s médiami; 
  • zapájali sme do našich činností všetky a všetkých, čo sa chcú feminizmom venovať.
 
O väčšine našich aktivít pravidelne informujeme na webových portáloch aspekt.sk a ruzovyamodrysvet.sk, ako aj prostredníctvom e-mailových informačných ňjúviniek. V tejto správe prinášame ich stručný súhrn. Klikajte na naše činnosti v roku 2015, ktoré vás zaujímajú:
 
 
 

 

Ako citovať tento článok:

red. Správa o činnosti ASPEKTU za rok 2015 In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 17/02/2016. Získané 24/06/2024 - 04:21. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/sprava-o-cinnosti-aspektu-za-rok-2015