Správa o činnosti ASPEKTU za rok 2017

Rok 2017 bol 25. rokom oficiálnej existencie feministickej organizácie ASPEKT, ktorej iniciatívy siahajú na začiatok 90. rokov (registr. na MV SR 27. júla 1993). V nadväznosti na našu predchádzajúcu činnosť sme:

 • prevádzkovali verejnú knižnicu s odbornou, populárnou a beletristickou literatúrou zameranou na problematiku feminizmov a rodovej rovnosti;
 • obsahovo i technicky aktualizovali webové portály aspekt.sk a ruzovyamodrysvet.sk, stránku ASPEKTU na facebook.com, rozposielali informačné bulletiny Aspektovské ňjúvinky a Ňjúvinky ruzovyamodrysvet.sk;
 • vydali novú knihu úspešnú u čitateľskej a odbornej verejnosti Potopené duše. Z tvorby slovenských poetiek v prvej polovici 20. storočia, niekoľko e-kníh a pripravovali na vydanie ďalšie publikácie;
 • spolupracovali so Sexistickým kixom a ďalšími iniciatívami a organizáciami;
 • organizovali podujatia pre expertnú aj širokú verejnosť;
 • aktívne komunikovali s médiami;
 • zapájali do našich činností všetky a všetkých, čo sa chcú feminizmom venovať.

Ako v každej organizácii aj v ASPEKTE vykonávame množstvo neviditeľnej reprodukčnej práce, ktorá je však rovnako dôležitá pre naše pôsobenie ako tá viditeľná. 

O väčšine našich aktivít pravidelne informujeme na webových portáloch aspekt.sk, ruzovyamodrysvet.sk, stránke ASPEKTU na facebook.com, ako aj prostredníctvom e-mailových ňjúviniek.V tejto správe prinášame ich stručný súhrn. Viac o našej činnosti sa dozviete v jednotlivých sekciách:

Knižnica ASPEKTU v roku 2017
Ňjúvinky v roku 2017
Nové tituly v Knižnej edícii ASPEKT v roku 2017
Kultúrne podujatia, semináre, diskusie, prezentácie kníh, médiá v roku 2017

Na túto prácu sme vynaložili vlastné kapacity a prostriedky, ako aj donorské prostriedky:

 • dotácia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (9000 Eur), povinné spolufinancovanie ASPEKT (1000 Eur);
 • projekty podporené Fondom na podporu umenia (2016 - 2017 "Séria prezentácií kníh prinášajúcich tvorbu opomínaných, menšinových a spoločensko-kritických autoriek", celkom 5000 Eur; 2016 - 2017 kniha Cudzie príbehy, 4 000 Eur; 2016 - 2017 kniha Potopené duše. Z tvorby slovenských poetiek v prvej polovici 20. storočia, 7500 Eur; 2017 kniha Postrehy emigrantky, 3500 Eur; 2017 - 2018 "Rodové aspekty tvorby a reflexie umenia (cyklus seminárov)", celkom 10000 Eur), povinné spolufinancovanie ASPEKT (1665 Eur);
 • projekt podporený Ministerstvom spravodlivosti SR (2017 - 2018, "Rodové aspekty rasizmu, xenofóbie a intolerancie v kontexte radikalizácie spoločnosti: Antifašistická čítanka", celkom 16516,45 Eur), povinné spolufinancovanie ASPEKT (871 Eur);
 • dobrovoľnícka práca, ktorú vykonávalo jadro aspektovského tímu: Jana Cviková, Eva Gatialová, Jana Juráňová, Katarína Krnová, Zuzana Maďarová, Alexandra Ostertágová,
 • dobrovoľnícka práca spolupracovníčok: Michaela Achbergerová, Iveta Čarná, Hany Fábry, Dominika Formánková, Soňa Chrenková, Jaroslava Jelchová, Barbora Lachkovičová, Monika Mitášová, Zuzana Mojžišová, Mariana Szapuová, Iveta Škripková, agentúra HB Film,
 • 2 percentá z vašich daní,
 • vlastné finančné prostriedky ASPEKTU (okrem spolufinancovania podporených projektov ďalšie náklady na prevádzku a realizáciu aktivít).

​Vaša dôvera je pre našu prácu najdôležitejšia. Ďakujeme, že ste ju vyjadrili aj poukázaním 2 percent z dane!

V roku 2017 sme získali z vašich príspevkov 1240,70 Eur. Pomohli nám pri práci na nových knihách Cudzie príbehy Jany Juráňovej, Postrehy emigrantky Ireny Brežnej a Potopené duše. Z tvorby slovenských poetiek prvej polovice 20. storočia zostavovateľky Andrey Bokníkovej, ako aj pri prezentáciách a propagácii knihy Potopené duše. Vďaka vašim 2 % pribudli na webovú stránku www.aspekt.sk nové autorské články. Vďaka vašim 2 % môžeme pokračovať v práci.

Ako citovať tento článok:

red. Správa o činnosti ASPEKTU za rok 2017 In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 31/01/2018. Získané 27/05/2024 - 08:37. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/sprava-o-cinnosti-aspektu-za-rok-2017