Správa o činnosti ASPEKTU za rok 2017

Rok 2017 bol 24. rokom oficiálnej existencie feministickej organizácie ASPEKT, ktorej iniciatívy siahajú na začiatok 90. rokov. V nadväznosti na našu predchádzajúcu činnosť sme:

 • prevádzkovali verejnú knižnicu s odbornou, populárnou a beletristickou literatúrou zameranou na problematiku feminizmov a rodovej rovnosti;
 • obsahovo i technicky sme aktualizovali webové portály aspekt.sk a ruzovyamodrysvet.sk, rozposielali sme informačné bulletiny Aspektovské ňjúvinky a Ňjúvinky ruzovyamodrysvet.sk;
 • vydali sme novú knihu úspešnú u čitateľskej a odbornej verejnosti Potopené duše. Z tvorby slovenských poetiek v prvej polovici 20. storočia, niekoľko e-kníh a pripravovali sme na vydanie ďalšie publikácie;
 • spolupracovali so Sexistickým kixom
 • organizovali sme podujatia pre expertnú aj širokú verejnosť;
 • aktívne sme komunikovali s médiami;
 • zapájali sme do našich činností všetky a všetkých, čo sa chcú feminizmom venovať.

O väčšine našich aktivít pravidelne informujeme na webových portáloch aspekt.sk a ruzovyamodrysvet.sk, ako aj prostredníctvom e-mailových ňjúviniek. V tejto správe prinášame ich stručný súhrn. Viac o našej činnosti sa dozviete v jednotlivých sekciách:

Knižnica ASPEKTU v roku 2017
Ňjúvinky v roku 2017
Nové tituly v Knižnej edícii ASPEKT v roku 2017
Kultúrne podujatia, semináre, diskusie, prezentácie kníh, médiá v roku 2017

Na túto prácu sme vynaložili vlastné kapacity i prostriedky z projektov:

 • Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR,
 • Fondu na podporu umenia,
 • využili sme dobrovoľnícku prácu, ktorú vykonávalo aj jadro aspektovského tímu: Jana Cviková, Eva Gatialová, Jana Juráňová, Katarína Krnová, Zuzana Maďarová, Alexandra Ostertágová,
 • ako aj dobrovoľnícku prácu spolupracovníčok: Michaely Achbergerovej, Ivety Čarnej, Hany Fábry, Dominiky Formánkovej, Sone Chrenkovej, Jaroslavy Jelchovej, Barbory Lachkovičovej, Moniky Mitášovej, Zuzany Mojžišovej, Mariany Szapuovej, agentúry HB Film,
 • a samozrejme pre nás neoceniteľné 2 percentá z vašich daní.

V roku 2017 sme získali z vašich príspevkov 1240,70 Eur. Pomohli nám pri práci na nových knihách Cudzie príbehy Jany Juráňovej, Postrehy emigrantky Ireny Brežnej a Potopené duše. Z tvorby slovenských poetiek prvej polovice 20. storočia zostavovateľky Andrey Bokníkovej, ako aj pri prezentáciách a propagácii knihy Potopené duše. Vďaka vašim 2 % pribudli na webovú stránku www.aspekt.sk nové autorské články.

 

Ako citovať tento článok:

red. Správa o činnosti ASPEKTU za rok 2017 In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 31/01/2018. Získané 28/05/2018 - 11:54. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/sprava-o-cinnosti-aspektu-za-rok-2017