Správa o činnosti ASPEKTU za rok 2019

Rok 2019 bol 27. rokom oficiálnej existencie feministickej organizácie ASPEKT, ktorej iniciatívy siahajú na začiatok 90. rokov (registr. na MV SR 27. júla 1993). V nadväznosti na našu predchádzajúcu činnosť sme:

- prevádzkovali verejnú knižnicu s odbornou, populárnou a beletristickou literatúrou zameranou na problematiku feminizmov a rodovej rovnosti;

- obsahovo i technicky aktualizovali webové portály www.aspekt.sk a ruzovyamodrysvet.sk, facebookovú stránku ASPEKTU, rozposielali informačné bulletiny Aspektovské ňjúvinky a Ňjúvinky ruzovyamodrysvet.sk;

- vydali 4 knižné novinky a 1 knihu v 3. vydaní

- spolupracovali s rôznymi iniciatívami a organizáciami: Sexistický kixSlovensko-český ženský fondMožnosť voľbyPovstanie pokračuje, Utopia a ď.;

- v spolupráci s ďalšími ľuďmi a organizáciami reagovali na legislatívne snahy obmedziť prístup žien k bezpečným interrupciám, ako aj opakované pokusy nepristúpiť k ratifikácii Istanbulského dohovoru; pripojili sme sa aj k štrajku za klimaktické zmeny;

- organizovali podujatia pre expertnú aj širokú verejnosť;

- aktívne komunikovali s médiami;

- zapájali do našich činností všetky a všetkých, čo sa chcú feminizmom venovať.

Ako v každej organizácii aj v ASPEKTE vykonávame množstvo neviditeľnej reprodukčnej práce, ktorá je však rovnako dôležitá pre naše pôsobenie ako tá viditeľná. 

O väčšine našich aktivít pravidelne informujeme na webových portáloch www.aspekt.sk, ruzovyamodrysvet.sk, facebookovej stránke ASPEKTU, ako aj prostredníctvom e-mailových informačných bulletinov Aspektovské ňjúvinky a Ňjúvinky ruzovyamodrysvet.sk. V tejto správe prinášame stručný súhrn našej činnosti za rok 2019. Viac sa dozviete v jednotlivých sekciách:

Knižnica ASPEKTU v roku 2019

Webové stránky a ňjúvinky v roku 2019

Novinky v Knižnej edícii ASPEKT v roku 2019

Recenzie, ocenenia a médiá v roku 2019

Podujatia a diskusie v roku 2019

Na našu prácu sme vynaložili vlastné kapacity a prostriedky, ako aj donorské príspevky:

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR schválilo ASPEKTU na rok 2019 dotáciu vo výške 6700 eur, povinné spolufinancovanie ASPEKTU bolo 744,85 eur (2019);

Nadácia VÚB schválila ASPEKTU na rok 2019 finančnú podporu vo výške 5000 Eur na projekt s názvom „Ako sa rok 1989 stretáva s našou súčasnosťou“;

Fond na podporu umenia podporil projekty (na roky 2019 – 2020): sériu podujatí s názvom „Nežná, ženská, revolučná – skúsenosť v medzigeneračnom dialógu“ vo výške 16 000 eur, ktorý dočerpávame aj v roku 2020; prípravu a vydanie knihy Diany Athill s názvom „Niekde ku koncu“ vo výške 4 000 eur, ktorú sme vydali v auguste roku 2019,  povinné spolufinancovanie ASPEKTU bolo spolu 753 eur; prípravu  a vydanie knihy Stanislavy Chrobákovej Repar „Bielym atramentom: feministická literárna kritika a gynokritika“ vo výške 3000 Eur, povinné spolufinancovanie ASPEKTU bolo 165 eur, kniha vyšla začiatkom novembra 2019; prípravu a vydanie knihy Jany Bodnárovej s názvom „Koža“ vo výške 3800 Eur, ktorú sme vydali koncom novembra 2019, povinné spolufinancovanie ASPEKTU bolo 204,25 eur.

Fond na podporu umenia podporil aj prípravu a vydanie knihy Jany Juráňovej s pracovným názvom „Naničhodnica“ vo výške 5000 Eur, povinné spolufinancovanie ASPEKTU 270,90 eur; a prípravu a vydanie knihy Barbory Hrínovej s pracovným názvom „Jednorožce“ vo výške 4200 Eur, povinné spolufinancovanie ASPEKTU 228,00 eur. Obe knihy vydáme v roku 2020.

Dobrovoľnícku prácu vykonávalo jadro aspektovského tímu: Jana Cviková, Eva Gatialová, Jana Juráňová, Katarína Krnová, Zuzana Maďarová, Alexandra Ostertágová; ako aj spolupracovníčky ASPEKTU Magdaléna Čisárová, Iveta Čarná, Hany Fábry, Dominika Formánková, Soňa Chrenková, Jaroslava Jelchová, Barbora Lachkovičová, Pavlína Kožuchová, Monika Mitášová, Tereza Sršňová a ď.;

Z vlastných finančných prostriedkov ASPEKT spolufinancoval podporené projekty a hradil ďalšie náklady na prevádzku a realizáciu aktivít.

V roku 2019 sme dokončovali aktivity a čerpanie projektu z roku 2018: „Ľudské tváre roku 1968 v knihách ASPEKTU“ s podporou Fondu na podporu umenia (do konca februára 2019).

​V roku 2019 sme získali z príspevku 2% dane 2675,48 Eur, ktoré sme použili na vydanie knihy Zuzany Maďarovej Ako odvrávať novembru 1989. Rodové aspekty pamäti a na výdavky spojené s chodom kancelárie (internet, telefón, elektrina, úhrada za užívanie nebytového priestoru).

 

Vaša dôvera je pre našu prácu najdôležitejšia. Ďakujeme, že ste ju vyjadrili aj poukázaním 2 % z dane!

Vďaka vašim 2 % môžeme pokračovať v práci.

Ako citovať tento článok:

red. Správa o činnosti ASPEKTU za rok 2019 In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 16/03/2020. Získané 17/07/2024 - 09:41. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/sprava-o-cinnosti-aspektu-za-rok-2019