Správa o činnosti ASPEKTU za rok 2020

Rok 2020 bol 28. rokom oficiálnej existencie feministickej vzdelávacej a publikačnej organizácie ASPEKT, ktorej iniciatívy siahajú na začiatok 90. rokov (registr. na MV SR 27. júla 1993). V nadväznosti na našu predchádzajúcu činnosť a aj s obmedzeniami, ktoré priniesla globálna pandémia, sme:

- prevádzkovali verejnú knižnicu s odbornou, popularizačnou a beletristickou literatúrou zameranou na problematiku feminizmov a rodovej rovnosti;

 - obsahovo i technicky aktualizovali webové portály www.aspekt.sk a ruzovyamodrysvet.sk, facebookovú stránku ASPEKTU, rozposielali informačný bulletin Aspektovské ňjúvinky;

 - spolupracovali s rôznymi iniciatívami a organizáciami: Sexistický kixSlovensko-český ženský fondMožnosť voľbyPovstanie pokračuje, Evanjelický a. v. cirkevný zbor Bratislava Staré Mesto, Slovenská národná galéria, Kapitál, Wikimedia Slovensko, a ď.;

 - v spolupráci s ďalšími ľuďmi a organizáciami reagovali na legislatívne snahy obmedziť prístup žien k bezpečným interrupciám, ako aj na snahy obmedzovať sexuálne a reprodukčné práva pod zámienkou pandémie;

 - reagovali na začiatok globálnej pandémie a lockdowny a pripravili tipy a odkazy na odborné aj beletristické čítanie dostupné online;

 - aktívne komunikovali s médiami;

 - zapájali do našich činností všetky a všetkých, čo sa chcú feminizmom venovať.

 - vydávali knihy;

 - organizovali podujatia.

 

O väčšine našich aktivít pravidelne informujeme na webových portáloch www.aspekt.sk, ruzovyamodrysvet.sk, facebookovej stránke ASPEKTU, ako aj prostredníctvom e-mailového informačného bulletinu Aspektovské ňjúvinky. V tejto správe prinášame stručný súhrn našej činnosti za rok 2020. Viac sa dozviete v jednotlivých sekciách:

 

Knižnica ASPEKTU v roku 2020

Webové stránky a ňjúvinky v roku 2020

Novinky v Knižnej edícii ASPEKT v roku 2020

Recenzie a mediálne výstupy v roku 2020

Podujatia a diskusie v roku 2020

 

Na našu prácu sme vynaložili vlastné kapacity a prostriedky, ako aj donorské príspevky:

Fond na podporu umenia podporil projekty: prípravu a vydanie knihy Jany Juráňovej s pracovným názvom „Naničhodnica“ vo výške 5 000 Eur, povinné spolufinancovanie ASPEKTU 270,90 eur; a prípravu a vydanie knihy Barbory Hrínovej s pracovným názvom „Jednorožce“ vo výške 4 200 Eur, povinné spolufinancovanie ASPEKTU 228,00 eur; sériu podujatí s názvom „Rodová reflexia umenia a spoločnosti“ vo výške 6 000 eur, ktorý budeme dočerpávať aj v roku 2021. V roku 2020 sme dočerpávali dotáciu na sériu podujatí s názvom „Nežná, ženská, revolučná – skúsenosť v medzigeneračnom dialógu“ vo výške 16 000 eur s povinným spolufinancovaním 800 Eur.

Dobrovoľnícku prácu vykonávalo jadro aspektovského tímu: Jana Cviková, Eva Gatialová, Jana Juráňová, Katarína Krnová, Zuzana Maďarová, Alexandra Ostertágová; ako aj spolupracovníčky ASPEKTU Magdaléna Čisárová, Iveta Čarná, Hany Fábry, Dominika Formánková, Soňa Chrenková, Jaroslava Jelchová, Barbora Lachkovičová, Pavlína Kožuchová, Monika Mitášová, Tereza Sršňová a ď.;

Z vlastných finančných prostriedkov ASPEKT spolufinancoval podporené projekty a hradil ďalšie náklady na prevádzku a realizáciu aktivít.

V roku 2020 sme získali z príspevku 2% dane 1243,66 Eur, ktoré sme použili na výdavky  spojené s chodom kancelárie (internet, telefón, elektrina, úhrada za užívanie nebytového priestoru).

Vaša dôvera je pre našu prácu najdôležitejšia. Ďakujeme, že ste ju vyjadrili aj poukázaním 2 % z dane! Vďaka vašim 2 % môžeme pokračovať v práci. Podporiť našu prácu môžete aj pravidelným alebo jednorazovým finančným príspevkom TU.

 

 

Ako citovať tento článok:

red. Správa o činnosti ASPEKTU za rok 2020 In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 15/02/2021. Získané 23/07/2024 - 11:07. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/sprava-o-cinnosti-aspektu-za-rok-2020