Správy na ružovo

Keď Výbor OSN zverejnil svoje záverečné zistenia adresované Slovensku, vyzval v nich aj na základe tejto tieňovej správy vládu SR, aby sa výrazne viac snažila plniť svoje záväzky vyplývajúce z dokumentu CEDAW – teda Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien, ktorý ratifikovala aj Slovenská republika. Hoci by národné vlády v zmysle Dohovoru mali svoje ľudskoprávne správy predkladať každé štyri roky, tým našim vládam sa to nedarí – a dôvod je zrejmý. Diskriminačná prax, síce antidiskriminačným zákonom papierovo odmietaná, je aj naďalej bežnou súčasťou života slovenských žien. Kým mimovládky upozorňujú na potrebu plnenia Dohovoru, a to najmä de facto, politickí predstavitelia, ba ani predstaviteľky, nevenujú tejto kritike dostatočnú pozornosť.

Celý článok si môžete prečítať na: pravda.sk

Ako citovať tento článok:

red. Správy na ružovo In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 27/04/2012. Získané 25/07/2024 - 18:17. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/spravy-na-ruzovo