Sprievodné podujatia k výstave FEM(INIST) FATALE

864Pripravili sme pre vás fatálne feministické sprievodné podujatia k letnej výstave FEM(INIST) FATALE v Kunsthalle. Zažite feminizmus ako politický a životný postoj na diskusii o feminizme v umení s vystavujúcimi autorkami a autormi, prezentácii projektu o vizuálnej semiotike vládnutia, divadelnom predstavení, travestívnom umeleckom projekte či na prednáške o problematike práce v období kapitalizmu. Začíname už štvrtok 16. júla vernisážou výstavy a povernisážovou diskusiou.

 

Vernisáž výstavy FEM(INIST) FATALE

KEDY: štvrtok 16. júla 2015, 18.00 – 20.00

KDE: Kunsthalle LAB, Námestie SNP 12, Bratislava

Kurátorka: Lenka Kukurová

Vystavujú: Jana Bodnárová, Anna Daučíková, Lucia Dovičáková, Petra Čížková, Mária Čorejová, Eva Filová, Milan Mikuláštík, Martin Piaček, Ivana Šáteková, Jana Štěpánová

Desať autorských osobností zo Slovenska a Českej republiky prezentuje svoju tvorbu na prvej kolektívnej feministickej výstave na Slovensku. Maľby, grafiky, inštalácie a videá sa venujú rozličným feministickým a feministicky reflektovaným témam: podobám hrdinstva, ideálu krásy, rodovým rolám a očakávaniam, kánonu výtvarného umenia či neheterosexuálnym identitám. Ako píšu autorky konceptu výstavy, „názov výstavy ironicky odkazuje k predstave ´femme fatale´. Osudovou sa tu však už nestáva zvodná žena, existujúca primárne pre mužský pohľad, ale feminizmus. Ten dokáže zmeniť vnímanie bežnej reality tak, že sa už nikdy nebude zdať mocensky neutrálna.“ Po vernisáži pozývame na diskusiu o feminizme v umení.

Výstava potrvá do 6. septembra 2015.

 

Feminizmus v umení (povernisážová diskusia)

KEDY: štvrtok 16. júla 2015, 20.00

KDE: Cafe Barista, Kolárska 6, Bratislava

Neformálna diskusia s umelkyňami a umelcami, ktorí prezentujú svoju tvorbu na výstave FEM(INIST) FATALE. V Cafe Barista budeme hovoriť o tom, ako a či vo svojich dielach kódujú feministickú perspektívu a z akých myšlienkových zdrojov pritom čerpajú; ako sa téma feministického umenia otvárala v 90. rokoch v prvom slovenskom feministickom časopise Aspekt (1993 – 2004) alebo čo to znamená vstupovať s umeleckým dielom do publikačného priestoru, ktorý sa identifikuje ako feministický. Moderuje spoluzakladateľka organizácie ASPEKT a literárna vedkyňa Jana Cviková.

 

 

Vizuálna semiotika vládnutia: Umenie, politika, kritika (prednáška a panelová diskusia)

KEDY: utorok 28. júla 2015, 17.00

KDE: Kunsthalle KLUB, Námestie SNP 12, Bratislava

Umelkyňa a filozofka Lucia Mendelová (Hochschule für Künste, Brémy) predstaví projekt venovaný vizuálnej semiotike vládnutia. Zameriava sa v ňom na otázku, ako sú organizované súčasné vizuálne aparáty disciplinárnych režimov a konkrétne, ako sa dá vizualizovať jeden z nich – finančná štruktúra Multiannual Financial Framework Európskej komisie. Prácu bude prezentovať v 3D systéme, prostredníctvom ktorého sa prenesieme do sveta podobného počítačovej hre. Po prednáške sa bude diskutovať aj so zástupkyňami mimovládneho sektora o kritickom potenciáli takýchto umeleckých projektov, ale tiež o ne/prehľadnosti štruktúr grantových systémov či reálnej situácii, v ktorej sa príjemkyne či príjemcovia dotácií nachádzajú. Moderuje filozofka a publicistka Lenka Krištofová.

 

 

Prešporské divadlo: Som najlepšia (divadelné predstavenie)

KEDY: štvrtok 13. augusta 2015, 17.00

KDE: Kunsthalle KLUB, Námestie SNP 12, Bratislava

Kolektív Prešporského divadla už viac ako 12 rokov prináša na divadelné dosky autorskú drámu, ktorá reaguje na aktuálne spoločenské problémy. Inscenácia Som najlepšia (réžia a scenár: Judita Hansman a Ivan Blahút) sa venuje problematike násilia páchaného na ženách. Predstavuje pôsobivý intímny príbeh matky (Judita Hansman) a dcéry (Elena Kolek-Spaskov), ktoré k sebe po rokoch odcudzenia hľadajú cestu. Po predstavení máte možnosť diskutovať s tvorkyňami a tvorcami predstavenia.

 

 

Travesty pre pokročilých performerov a performerky (prednáška a diskusia o projekte)

KEDY: štvrtok 27. augusta 2015, 18.00

KDE: Goetheho inštitút, Panenská 33, Bratislava

Kunsthistorička a kurátorka Galérie súčasného umenia v Lipsku Julia Schäfer predstaví medzinárodný výstavný projekt Travesty for Advanced Performers. Projekt otvára viacero aktuálnych otázok z oblasti umenia, rodových a queer štúdií, medzinárodných vzťahov a politiky. Zameriava sa najmä na témy, ktoré si osvojili neokonzervatívne a populistické názorové prúdy. Umeleckým stvárnením sa pokúša vymedziť proti statickým a zjednodušujúcim sociálnym modelom a predstavám o živote. Kladie otázky o dynamike procesov vylučovania, produkovaní „normality“ či o meniacich sa kolektívnych a individuálnych identitách. Moderuje Romi Kollárik, riaditeľka OZ TransFúzia.

 

 

Práca v dobe kapitalizmu: Feministický pohľad (prednáška a prezentácia knihy)

KEDY: streda 2. septembra 2015, 17.00

KDE: Kunsthalle KLUB, Námestie SNP 12, Bratislava

O práci žien a mužov na Slovensku toho zo štatistického hľadiska vieme pomerne dosť. No len málokedy uvažujeme o tom, ako prácu určuje konkrétny ekonomický systém. Filozofka Ľubica Kobová z Katedry genderových studií FHS UK v Prahe sa zameria na problematiku práce v dobe kapitalizmu a na proces formovania rodovo určených pracujúcich subjektov. Po prednáške predstavíme publikáciu Feministky hovoria o práci. Ako sa ženy stávajú subjektmi kapitalizmu (ASPEKT 2015), ktorú zostavila Ľubica Kobová.

 

Realizované

 

 

 

 

 

 

Spoluorganizuje

 

867

 

V spolupráci

868888

 

 

Ako citovať tento článok:

red. Sprievodné podujatia k výstave FEM(INIST) FATALE In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 07/07/2015. Získané 01/12/2023 - 14:12. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/sprievodne-podujatia-k-vystave-feminist-fatale