Stanislava Chrobáková Repar o knihe Bielym atramentom

Ako citovať tento článok:

red. Stanislava Chrobáková Repar o knihe Bielym atramentom In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 30/05/2020. Získané 21/10/2021 - 05:56. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/stanislava-chrobakova-repar-o-knihe-bielym-atramentom