Stretnutie s knižnou novinkou Niekde ku koncu

ASPEKT v spolupráci so Staromestskou knižnicou pozýva na stretnutie s memoárovou prózou britskej autorky Diany Athill (1917 – 2019), ktorú do slovenčiny preložila Jana Juráňová. Knihu Niekde ku koncu napísala ako 89-ročná a nebola to jej posledná.

 

KEDY: utorok 20. augusta 2019 o 16.30

KDE: Letná čitáreň v Medickej záhrade, Bratislava

 

S prekladateľkou knihy Janou Juráňovou sa bude zhovárať knihovníčka Anna Zajacová.

Texty z knihy prečíta Ingrid Timková, členka SND.

Na husliach zahrá Marek Juráň, študent Viedenskej akadémie umení.

 

 

 

 

 

Budeme čítať z knihy a zhovárať sa aj o tom, že:

„Knihu o starobe netreba nutne končiť nariekaním, ale nemožno ju ukončiť salvami.“

„... výhoda staroby... je, že nič... nemusím brať až tak vážne, lebo veď nejde o veľa...“

Diana Athill: Niekde ku koncu

 

*** 

17111712

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a Nadácia VÚB.

 

 

Súvisiace odkazy: 
Ako citovať tento článok:

red. Stretnutie s knižnou novinkou Niekde ku koncu In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 05/08/2019. Získané 28/01/2023 - 14:52. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/stretnutie-s-kniznou-novinkou-niekde-ku-koncu