Stretnutie venované Františke Hrubiškovej

1419Pozývane na spomienkové stretnutie pri príležitosti nedožitých 125. narodenín Františky Hrubiškovej, legendárnej Bratislavskej bielej pani", nositeľky radu Slovenského národného povstania, významnej odbojovej pracovníčky.

 

KEDY: streda 4. október 2017 o 16.00

KDE: pred budovou vysokoškolského internátu Družba, pri Botanickej záhrade pred pamätnou tabuľou Františky Hrubiškovej

 

Na stretnutí prehovorí historik PhDr. Marek Syrný, PhD.

 

Ako citovať tento článok:

red. Stretnutie venované Františke Hrubiškovej In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 21/09/2017. Získané 30/05/2020 - 23:28. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/stretnutie-venovane-frantiske-hrubiskovej