Súťaž Násilie páchané na ženách nie je IN – KONAJME

Rozhodnite o víťazných prácach súťaže Násilie páchané na ženách nie je IN – KONAJME. Do 29. 11. môžete na sociálnej sieti Facebook hlasovať za videá, plagáty a fotografie, ktoré podľa vás zaujímavou formou tematizujú život bez rodovo podmieneného násilia.

 

Súťaž vyhlásila mimovládna organizácia Fenestra v rámci medzinárodnej kampane 16 dní aktivizmu proti rodovo podmienenému násiliu. Fotografie, plagáty a videá mohli do súťaže posielať ľudia vo veku od 18 do 35 rokov. Z poslaných diel vybrala odborná porota (zložená z odborníčok a odborníkov z oblasti fotografie, designu, filmu a členiek organizácie Fenestra) tie, ktoré sa stali súčasťou verejného hlasovania. Vybrané práce budú súčasťou výstavy Násilie páchané na ženách nie je IN – KONAJME, ktorá sa uskutoční počas kampane v Košiciach.

 

Výsledky súťaže budú zverejnené 30. 11. 2011 na webovej stránke Fenestry a stránke Facebooku 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách.

Ako citovať tento článok:

red. Súťaž Násilie páchané na ženách nie je IN – KONAJME In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 22/11/2011. Získané 26/02/2024 - 01:19. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/sutaz-nasilie-pachane-na-zenach-nie-je-konajme