Tam, kde svet zrastá, votkávam svoje nite

Úryvok z románu Nevďačná cudzin(k)a

Prečítajte si ukážku z medzinárodne oceňovaného románu Ireny Brežnej Nevďačná cudzin(k)a. Najbližšie budete mať možnosť Irenu Brežnú vidieť a počuť 15. júna v Bratislave a 18. júna v Štúrove.

1174„V jednom meste som stretla sedliačky, ktoré soldateska vyhnala z ich dedín. Medzinárodné organizácie im darovali obnosené šaty. Sedliačky hovorili, ako sa ich toto gesto znudenej dobročinnosti dotklo. Stratili svoje domy a mali prísť aj o tú najvlastnejšiu ženskú kožu – vlastnoručne ušité, farebné tradičné odevy. V hneve chceli tú cudziu identitu najprv zahodiť, no potom šaty rozstrihali na prúžky, štvoruholníky, trojuholníky a kúsky vlny, hodvábu, bavlny, čipky pozošívali na veľké pestré prikrývky, do ktorých sa zahalili. Teplo vlastnoručne vytvoreného patchworku mohli prijať, pod prikrývkami si na úteku uchovali samy seba. Hrdé sedliačky mi ukázali, aká môže byť nová identita. Dáva pocit bezpečia, no nespočíva priamo na pokožke. Najprv ju treba rozstrihať a potom si ju musíme sami nanovo pozošívať. Spoločné šitie sa ako archaická ženská činnosť stáva zdrojom identity. Tam, kde svet zrastá, kde spoločenstvá ďalej tkajú pestrý plášť, votkávam svoje nite.“

Nevďačná cudzin(k)a vypovedá o skúsenosti Ireny Brežnej s vlastnou emigráciou i o osudoch súčasných migrantiek a migrantov. Tento román s dvojznačným názvom predstavuje vyvrcholenie autorkinej literárne originálnej, obsahovo humornej a zároveň premýšľavej práce s osobným a kolektívnym smútkom. Brežná zaň získala Literárnu cenu Švajčiarskej konfederácie a bol preložený do viacerých jazykov. Román bol na Slovensku ocenený Cenou Dominika Tatarku a ašpiruje aj na literárnu cenu Anasoft litera.

Nevďačnú cudzin(k)u si môžete objednať na: www.aspekt.sk

Plagát: Lucia Mendelová

Ako citovať tento článok:

red. Tam, kde svet zrastá, votkávam svoje nite In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 07/06/2016. Získané 30/05/2023 - 23:55. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/tam-kde-svet-zrasta-votkavam-svoje-nite