tam kde žijem / van egy ország

Texty populárnej maďarskej autorky Virág Erdős sa vyznačujú hravosťou a grotesknou autorskou sebareflexiou. Virág v nich reaguje na súčasné spoločenské problémy a politickú situáciu v Maďarsku. Viaceré jej básne priam zľudoveli, napĺňajú sály, zhudobnené vychádzajú na zvukových nosičoch. Vypočujte si zhudobnenú báseň van egy ország v podaní autorky a skupiny Rájátszás. V slovenčine vyšla pod názvom tam kde žijem v zbierke Moja vina a iné (ASPEKT 2016).

tam kde žijem (úryvok)

tam kde žijem

konár neni

na ňom flakón

zave-

sený

v mojom meste

tam je tuším

presne toľko

tiel jak

duší

s majetkom tých

čo sú

dole

vysťahujú

aj ich bolesť

(Moja vina a iné)

 

van egy ország

van egy ország

ahol lakom

semmi ágán

lógó

flakon

van egy város

ahol élek

ahány test épp

annyi

lélek

ahány lélek

annyi

lom is

utcára tett

fájdalom is

(Magvető) 

Ako citovať tento článok:

red. tam kde žijem / van egy ország In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 03/11/2016. Získané 27/05/2024 - 09:48. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/tam-kde-zijem-van-egy-orszag