Transfokácia po zatienení

Pozvánka na premietanie a diskusiu - Pavlína Fichta Čierna a TransFúzia

Pozývame na premietanie videa Pavlíny Fichta Čiernej o situácii transrodových osôb a diskusiu, v ktorej vystúpia Katarína Franeková, Romina Kollárik a Christián Havlíček z TransFúzie.

KEDY: streda 23. januára 2018 o 18:00

KDE: tranzit.sk, Beskydská 12, Bratislava 

 

1662

 

 

 

 

 

 

 

 

Transfokácia po zatienení (2018) je video Pavlíny Fichta Čiernej, ktoré upozorňuje na situáciu transrodových osôb. Snaží sa empaticky sprostredkovať hlas a individuálny príbeh človeka, ktorého väčšinová spoločnosť nechápe, odsudzuje, alebo dokonca označuje ako chorého. Romina Kollárik vo svojom videoportréte pomenúva prístup spoločnosti, v ktorej prevláda nevedomosť, neznalosť transrodovej problematiky spojená s predsudkami a odmietaním inakosti. Video je zároveň výpoveďou o hľadaní vlastnej identity, sebaprijatí, o vysporiadaní sa s nepochopením a odmietaním spoločnosti i blízkeho okolia cez angažovaný a aktívny občiansky postoj, kolektívne prežívanie a cez organizovanie pomoci druhým. Transfokácia po zatienení je prvým dielom v rámci väčšej tematicky orientovanej série, na ktorej autorka aktuálne pracuje.

Po uvedení videa bude nasledovať diskusia autorky s osobnosťami, ktoré spoločne založili organizáciu TransFúzia, poskytujúcu poradenstvo, právnu a psychologickú podporu transrodovým osobám a ich blízkym. S Katarínou Franekovou, Rominou Kollárik a Christiánom Havlíčkom sa budeme rozprávať o situácii transrodových ľudí na Slovensku s dôrazom na sociálne a právne podmienky tranzície a na odhaľovanie ľudskoprávnych nedostatkov v legislatíve.

 

Hlavným partnerom iniciatívy tranzit je Nadácia ERSTE. 

Projekt vznikol s finančnou podporou z Dotačného systému Bratislavského samosprávneho kraja.

Za podporu a spoluprácu ďakujeme Pavlovi Mikuličkovi, Barbore Šutarikovej a Jane Cvikovej.

 

Ako citovať tento článok:

red. Transfokácia po zatienení In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 19/01/2019. Získané 16/07/2024 - 22:35. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/transfokacia-po-zatieneni