Tvorivé prekladateľské reflexie 2012

Katedra translatológie a Katedra anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre pozývajú na tretí ročník celodenného podujatia pre všetkých, ktorých zaujíma umenie a preklad

Tvorivé prekladateľské reflexie 3. Redaktorská a editorská prax

KEDY: streda 17. októbra 2012, od 9.00 do 16.30 hod.

KDE: Filozofická fakulta UKF v Nitre, Štefánikova 67, miestnosť č. 211

Tretí ročník podujatia sa zameria na knižnú prekladateľskú, editorskú a redaktorskú prax doma i v zahraničí. V rámci prednášok a tvorivých dielní sa môžete stretnúť napríklad s vydavateľom slovenskej literatúry Kolomanom Kertészom Bagalom, predsedníčkou Slovenskej spoločnosti prekladateľov umeleckej literatúry Oľgou Ruppeldtovou a prekladateľkou amerického pôvodu Janet Livingstone.

Podujatie sa uskutoční v rámci Grantu na podporu športových aktivít a kultúrnej činnosti študentov UKF a je výstupom z projektov: KEGA → 039UKF — 4/2012:Vyučovanie súčasných anglofónnych literatúr ako prostriedok posilňovania kreatívneho a kritického myslenia a VEGA → 2/0169/11: Preklad ako súčasť dejín kultúrneho priestoru.

 

Ako citovať tento článok:

red. Tvorivé prekladateľské reflexie 2012 In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 08/10/2012. Získané 22/11/2019 - 14:07. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/tvorive-prekladatelske-reflexie-2012