„Učení muži“

Letné čítanie ASPEKTU pripomenie stále aktuálne články publikované v aspektovskom webzine. Prečítajte si napríklad text Ľubice Polákovej Učení muži". Fiktívne stretnutie Emmeline Pankhurst, Moliéra, Nietzscheho, Voltaira a Kanta nájdete aj v publikácii ASPEKTin - natlačený výber z textov www.aspekt.sk.

 

Do izby vyhriatej kozubom pomaly vstupujú Nietzsche, Moliére, Voltaire a Kant, starostlivo si odkladajú zvrchníky a podľa inštrukcií hostiteľky – Emmeline Pankhurst - si potichu sadajú za stôl. Keď sú všetci usadení a na stole je i víno výbornej značky, Emmeline srdečne vyhlási:

Emmeline Pankhurst: Všetkým vám prajem dobrý večer, páni. Ďakujem vám, že ste i dnes prijali moje pozvanie. Ani neviete, akú radosť ste mi spôsobili svojím rozhodnutím pokračovať v našej debate o dnes tak diskutovanej téme ženskej emancipácie. Dnes by sme mohli začať hoci aj prediskutovaním požiadavky vzdelávania žien. Ďalšie témy diskusie sú však voľné. Ak sa teda chcete k tejto téme vyjadriť, nech sa páči. (Pomalým pohľadom prechádza po tvárach prítomných a nakoniec zrakom spočinie na Moliérovi.)

Moliére: Ak dovolíte priatelia, vyjadrím svoj názor veršami jednej z mojich hier:
Tak ako hus sa nemá miešať do piva,
tak žena o probléme sfér nech nesníva:
na premýšľanie môže jej byť vďačnou látkou
výchova detí a dozor nad čeliadkou,
a ak jej gazdovanie ani spávať nedá,
to je jej filozofia a celá veda. [1]

 

Celý čánok čítajte TU.

 

Poznámky

[1] MOLIÉRE: Učené ženy. In: MOLIÉRE: Komédie, zv. IV. Tatran, Bratislava 1976, s. 128.

Ako citovať tento článok:

red. „Učení muži“ In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 23/07/2012. Získané 26/07/2020 - 11:23. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/uceni-muzi