Urob to vo výške honorára

Istý kultúrny „subjekt" mi ponúkol prácu. Rýchlu. Prečítať pár strán prekladu. „Vieš, dali by sme to aj bez korektúry, ale preklad sa robil narýchlo a honorár bol len symbolický, tak to treba ešte prečítať." Aj ja som mala robiť rýchlo, lebo čas naďalej súri, aj peňazí je naďalej málo. „Tak vieš, urob to vo výške honorára."

Čo to je, táto veta? Nová rodiaca sa frazéma? Jazykový signál odlišnej trhovej hodnoty práce?

Skúste si takýmto spôsobom objednať prácu u inštalatéra alebo u zubára. Alebo v servise. „Prezrite mi, prosím, brzdy, olej, rozvody a výfuk, ale iba vo výške 50 eur, dobre?" Nik si netrúfne. Každý čaká na podmienky a potom sa rozhoduje, či si prácu dá spraviť u toho alebo onoho odborníka. Výber často ani nebýva veľký, inštalatéri, zubári aj automechanici poznajú hodnotu svojej práce a dohodnú sa na cenách.

Pýtam sa „subjektu", ako si predstavuje prácu vo výške honorára. Mám čítať iba každé tretie slovo alebo každú tretiu vetu, alebo každý tretí odsek? Opravovať iba dĺžne, nevšímať si obsahové nezmysly alebo ako?

„Urobiť niečo vo výške honorára" - táto zastierajúca, klamlivá fráza neznamená v podstate nič, iba vyjadruje postoj, že práca, ktorú od vás niekto chce, nemá preňho samého, teda pre objednávateľa veľkú cenu. Je nepodstatná, druhoradá - s ňou či bez nej, svet sa nezrúti. Nie je ohrozené potrubie v stene ani bezpečnosť cestnej premávky.

Ak je tak, potom nestojí za to ísť s takouto prácou na trh. Nepotrhám sa.

Nepotrhajme sa! Skončime už s príštipkárstvom. Preškoľme sa! My, čo sa zapodievame takou podenkovou vecičkou, ako je slovo, spravme si kurz na nejakú trhovo dôležitejšiu prácu.

Alebo naopak! Založme kláštory a rehole „milosrdných bez honorára". Tam v celách budeme v ušľachtilých habitoch ako bratia a sestry prekladať, korigovať a písať - zadarmo. Zarábať na jedlo si budeme tak, že si nás za sklom budú môcť obzerať a fotiť turisti, najmä cudzokrajní. Cena jedného vstupu... Na tom sa ešte dohodneme.

Pôvodne vyšlo v denníku SME 31. marca 2011.

Ako citovať tento článok:

red. Urob to vo výške honorára In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 28/07/2011. Získané 11/07/2024 - 23:31. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/urob-vo-vyske-honorara