Uvedenie kníh Stanislavy Repar a Bredy Smolnikar

Veľvyslanectvo Slovinskej republiky na Slovensku, Obec spisovateľov Slovenska, vydavateľstvá Drewo a srd, Vlna, Kalligram

a spisovateľky Stanislava Repar a Breda Smolnikar

pozývajú na literárny večer spojený s uvedením dvoch knižných noviniek

Stanislava Chrobáková Repar: Slovenka na kvadrát. Pohľadnice zo Slovinska 2001 - 2010

Breda Smolnikar: Keď sa hore zazelenajú brezy (v preklade Stanislavy Repar)

 

     KEDY: utorok 24. mája o 18.00

     KDE: v priestoroch Veľvyslanectva Slovinskej republiky, Ventúrska 5, Bratislava

 

Knihy predstavia: divadelníčka a teatrologička Anna Grusková, filozof Dezider Kamhal a literárna vedkyňa Jana Kuzmíková


Ako citovať tento článok:

red. Uvedenie kníh Stanislavy Repar a Bredy Smolnikar In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 07/08/2011. Získané 29/02/2020 - 11:40. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/uvedenie-knih-stanislavy-repar-bredy-smolnikar