V Modrom salóne tentoraz o autorkách zo Slovenska píšucich po maďarsky

ASPEKT pozýva na predbežne posledný, decembrový feministický Modrý salón v Slovenskom národnom divadle s názvom: „Druhé pohlavie“ menšinovej literatúry. Zoznámte sa s autorkami zo Slovenska píšucimi po maďarsky.

KEDY: utorok 8. decembra 2015 o 19.30
KDE: Slovenské národné divadlo, Pribinova 17, Bratislava

V akej situácii sa ocitli po maďarsky píšuce autorky na Slovensku v období medzi prvou a druhou svetovou vojnou? Podobne ako väčšina spisovateliek, príslušníčok „druhého pohlavia“ v mužsky dominovanej kultúre len s námahou dosahovali uznanie svojho písania, navyše, ich diela sa stali súčasťou menšinovej maďarskej literatúry. V dôsledku zmeny štátnych hraníc, ako aj politických a spoločenských podmienok po prvej svetovej vojne sa zmenilo aj postavenie po maďarsky písanej literatúry mimo územia Maďarska. Prvoradou úlohou menšinovej literatúry vo vtedajšom Československu bolo zachovanie národnej identity Maďariek a Maďarov žijúcich v cudzom štáte, v tomto kontexte však zároveň vznikali diela rozvíjajúce tie najmodernejšie podoby románového rozprávania. Významnou súčasťou formovania nových podôb literatúry v tomto období bola tvorba spisovateliek, ich diela sa však nezriedka vytrácali z histórie literatúry, až sa stali neviditeľnými. V 90. rokoch minulého storočia ich znovuobjavila feministická literárna veda a začali vychádzať ich diela. 

Literárne vedkyne Liliana Bolemant a Zsófia Bárczi v Modrom salóne budú hovoriť o tom, prečo bola jedna z najvýraznejších dobových autoriek Piroska Szenes za sociálno-kritický román Csillag a homlokán (S hviezdou na čele, 1936) označená za vlastizradkyňu na Slovensku aj v Maďarsku a čo má jej román Az utolsó úr (Posledný pán, 1927) spoločné s Orlandom (1928) Virginie Woolf.

Hostky: Liliana Bolemant a Zsófia Bárczi
Ukážky číta: Anna Javorková
Autorky konceptu: Jana Cviková a Jana Juráňová
Moderuje: Jana Cviková

Podujatie bude v slovenskom jazyku.

Vstup: 3 €
Rodinná zľava (rodič a dieťa): 2,55 € (osoba)
ZŤP: 1,5 €

Román Az utolsó úr (Posledný pán, 1927) v maďarskom jazyku si môžete požičať v knižnici ASPEKTU. Za dar ďakujeme Občianskemu združeniu Phoenix, ktoré nám knižku venovalo.

 

Ako citovať tento článok:

red. V Modrom salóne tentoraz o autorkách zo Slovenska píšucich po maďarsky In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 17/11/2015. Získané 17/07/2024 - 16:20. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/v-modrom-salone-tentoraz-o-autorkach-zo-slovenska-pisucich-po-madarsky