V predloženom návrhu ide o ohrozenie zdravia žien, nie o pomoc a podporu

Výzva 60 mimovládnych organizácií a iniciatív

Vážené poslankyne a vážení poslanci Národnej rady Slovenskej republiky,

 

s hlbokým znepokojením sa na Vás obraciame v súvislosti s poslaneckým návrhom z dielne OĽaNO predloženým s cieľom obmedziť prístup žien k bezpečnému umelému prerušeniu tehotenstva (parlamentná tlač č. 665), o ktorom má Národná rada SR rokovať v druhom čítaní na nasledujúcej schôdzi.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že navrhované ustanovenia týkajúce sa interrupcií znamenajú zavedenie nových prekážok v prístupe k bezpečnej interrupcii a v praxi môžu vážne ohroziť fyzické a duševné zdravie žien a zhoršiť ich životné podmienky. Ich cieľom je tiež stigmatizovať lekárov, lekárky a nútiť ich konať v rozpore s ich profesionálnymi znalosťami a etikou. Rovnako upozorňujeme, že sú v rozpore s medzinárodnými ľudskoprávnymi záväzkami Slovenskej republiky, ako aj so zdravotnými štandardmi vrátane smerníc Svetovej zdravotníckej organizácie o bezpečnej interrupcii.

Prečítajte si, v čom spočívajú hlavné argumenty proti predloženému návrhu:

 

Možnosť voľby / Iniciatíva Nebudeme ticho

ASPEKT / Iniciatíva Nebudeme ticho

Povstanie pokračuje / Iniciatíva Nebudeme ticho

Amnesty International Slovensko

Občan, demokracia a zodpovednosť

OLYMP, o.z. 

Prešovská rozvojová agentúra 

Spoločnosť pre plánované rodičovstvo  

MyMamy, o.z. 

Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation 

Občianske združenie PRO FELICITATE 

ŽENA V TIESNI 

Helsinský výbor pre ľudské práva na Slovensku 

PROGRESFEM 

o. z. projekt neon 

Ženské kruhy 

Saplinq, o.z. 

PRIDE Košice 

PRIZMA - komunitné a poradenské centrum pre LGBT+ ľudí v Košiciach 

Aliancia žien Slovenska 

Aliancia žien - cesta späť 

OZ Antigona 

Nadácia Ekopolis 

QUO VADIS, o.z. 

Education for Equality and Ecology – Edeqec 

Ženy pomáhajú ženám 

Post Bellum 

Záhrada – Centrum nezávislej kultúry 

OZ Ďalej 

Divadlo Pôtoň 

Tabačka Kulturfabrik n.o.

BONA FIDE o.z.

Port o.z.

EsFem, o.z. 

Kreatívneho zoskupenia DOBOŠKA 

Greenpeace Slovensko 

Rómske advokačné a výskumné stredisko, Skalica 

Vydra, o. z., Čierny Balog 

Kolektív Diera do sveta 

Bábkové divadlo na Rázcestí 

OZ Truc spherique, Stanica Žilina-Záriečie, Nova synagóga Žilina 

Tatranské plesá, o.z. 

Materské centrum Nevedko o.z. 

Utópia, o.z.  

Iniciatíva Inakosť 

Dúhový PRIDE Bratislava. 

Nadácia Cvernovka 

platforma Nie v našom meste, Banská Bystrica 

iniciatíva Inokraj, Banská Bystrica 

Centrum pre výskum etnicity a kultúry 

Iniciatíva Sexistický kix

Literárna bašta 

OZ Bez sexizmu 

Foajé, o.z. 

Divadlo Nomantinels 

Spolka 

Apart collective 

Literárny klub 

Slovensko – český ženský fond

Kotva, n. o.

Ako citovať tento článok:

red. V predloženom návrhu ide o ohrozenie zdravia žien, nie o pomoc a podporu In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 17/10/2021. Získané 17/07/2024 - 14:27. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/v-predlozenom-navrhu-ide-o-ohrozenie-zdravia-zien-nie-o-pomoc-podporu