Video Rodová perspektíva v ekonómii - apríl 2011

Diskutujú
Daniel Gerbery (sociológ), Ľubica Kobová (filozofka), Ivan Lesay (politológ a ekonóm), Oľga Pietruchová (rodová expertka)

Moderuje
Daniel Škobla (sociológ)

Stretnutie sa uskutočnilo v pondelok 11. 4. 2011 v knižnici SFPA v Bratislave v spolupráci organizácie ASPEKT, nadácie Friedrich Ebert Stiftung a portálu JeToTak.sk. Východiskom diskusie bola nová publikácia Rodová perspektíva v ekonómii. Aspekty mocenských vzťahov (ASPEKT a FES, 2010), na ktorej sa autorsky podieľali D. Gerbery, O. Pietruchová a J. Filadelfiová. Knižku uzatvára rozhovor editorky J. Cvikovej s Ľ. Kobovou a I. Lesayom. Po rovnomennom seminári a publikácii sme sa snažili aj prostredníctvom tejto diskusie prelomiť „strategické mlčanie" na tému rodových vzťahov v ekonómii a upriamiť pozornosť na alternatívne ekonomické uvažovanie, okrem iného na základe aktuálnych skúseností s finančnou a hospodárskou krízou.

Prezentácia kníh o rodovom prístupe v ekonómii

Celú diskusiu si môžete pozrieť na TVjetotak.

Ako citovať tento článok:

red. Video Rodová perspektíva v ekonómii - apríl 2011 In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 27/07/2011. Získané 24/06/2024 - 01:01. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/video-rodova-perspektiva-v-ekonomii-april-2011