Vyhlásenie Ceny René – ktorú knihu vybralo mladé čitateľstvo?

Gymnazistky a gymnazisti čítali päť knižných titulov, ktoré odborná porota Anasoft litera nominovala na Cenu René. Medzi nominovanými sú aj dve aspektovské knihy – Jednorožce Barbory Hrínovej a Naničhodnica Jany Juráňovej. Ktorá kniha sa mladým čítajúcim páčila najviac? Počúvajte vyhlásenie Ceny René:

 

KEDY: v piatok 3. decembra 2021 po 8.30 hod.

KDE: Rádio Devín

 

Rozhovor s laureátkou alebo laureátom Ceny René si môžete vypočuť v sobotu 4. decembra o 19.30 hod. v rámci programu literárneho festivalu Autoriáda. Program môžete sledovať online TU.

 

Nominovaná päťka:

Nataša Holinová: Prípad starej dámy (Ikar 2020)

Barbora Hrínová: Jednorožce (ASPEKT 2020)

Jana Juráňová: Naničhodnica (ASPEKT 2020)

Richard Pupala: Ženy aj muži, zvieratá (Lindeni 2020)

Zuzana Šmatláková: Nič sa nestalo (Marenčin PT 2020)

 

O výbere rozhodla odborná porota v zložení: Radka Denemarková, Mária Ferenčuhová, Patrik Garaj, Rafał Majerek a Marta Součková.

 

Rafał Majerek o výbere uviedol:

„Pri výbere kníh nominovaných na cenu René som vychádzal z dvoch základných myšlienok. Po prvé – ponúknuť mladým čitateľkám a čitateľom z estetického a literárneho hľadiska hodnotné diela, ktoré predstavujú rôzne žánre a poetiky a významným spôsobom spolutvoria pluralitný priestor súčasnej slovenskej literatúry. Po druhé – poukázať na texty, ktoré môžu byť podnetom na diskusiu, ktoré môžu nabádať k reflexiám, týkajúcim sa, tak osobných – intímnych, rodinných, ako aj spoločenských problémov. Myslím si, že päťka, na ktorej sme sa zhodli tieto predpoklady spĺňa. Rôznorodosť umeleckých postupov ukazuje tvorivú energiu, prítomnú v aktuálnej slovenskej tvorbe, diela sa rozličným spôsobom dotýkajú dôležitých otázok - medziľudských vzťahov, pamäte, hľadania identity, sociálneho vylúčenia, negatívnych javov v spoločenskom živote. Verím, že nominované texty dokážu zaujať mladých ľudí, stanú sa východiskom k vášnivým debatám, a predovšetkým budú viesť k výborným čitateľským zážitkom.“

Cenu vyhlasujú Literárne informačné centrum a Anasoft litera. Cieľom je priblížiť súčasnú domácu prózu mladšej generácii, viesť študentov a študentky k pochopeniu a interpretácii literárneho textu, stavaniu argumentov a rozvoju kritického myslenia.

Ako citovať tento článok:

red. Vyhlásenie Ceny René – ktorú knihu vybralo mladé čitateľstvo? In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 02/12/2021. Získané 25/02/2024 - 20:51. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/vyhlasenie-ceny-rene-ktoru-knihu-vybralo-mlade-citatelstvo