Vypočujte si príhovory z pochodu Nebudeme ticho!

Prinášame videá a prepisy príhovorov z pochodu Nebudeme ticho!, ktorý sa konal 8. decembra 2018 v Bratislave.

1649

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Dorota Holubová

„Nemôžeme riešiť problémy žien bez žien. Preto keď hovoríme o probléme násilia páchaného na ženách, pýtajme sa žien, ktoré zažívajú násilie, počúvajme odborníčky a odborníkov pracujúcich v oblasti rodovo podmieneného násilia, rodovej rovnosti, sexuálnych a reprodukčných práv žien.“ Čítajte a počúvajte príhovor Aleny Faragulovej z iniciatívy Povstanie pokračuje.

1650

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Dorota Holubová

„Počet nelegálnych interrupcií sa v Poľsku odhaduje na 150 000 ročne. Kvalita nelegálneho zákroku sa často odvíja od jeho ceny. Tá sa postupne zvyšuje, hovorí sa o sume okolo 2000 €. K najzávažnejším dôsledkom kriminalizácie interrupcií patrí ohrozovanie zdravia a života žien a prehlbovanie sociálnej nerovnosti." Čítajte a počúvajte príhovor sociologičky Barbory Holubovej.

1651

Foto: Dorota Holubová

„My ženy musíme mať právo rozhodovať o svojom živote a osude. O našich telách a našom zdraví nemôžete rozhodovať bez nás a za nás. Naše výsostne individuálne voľby sa nemôžu stať predmetom štátnej kontroly, politických dohôd a špekulácií." Vypočujte si príhovor Adriany Mesochoritisovej z organizácie Možnosť voľby.

1652

Foto: Dorota Holubová

Pochod Nebudeme ticho!, ktorý sa konal v rámci 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách a v reakcii na opakované snahy obmedziť prístup žien k bezpečným interrupciám, podporili viaceré ženské a feministické organizácie na Slovensku i v zahraničí. Vyberáme z ich slov.

Ako citovať tento článok:

red. Vypočujte si príhovory z pochodu Nebudeme ticho! In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 10/12/2018. Získané 24/06/2024 - 04:53. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/vypocujte-si-prihovory-z-pochodu-nebudeme-ticho