Výsledky piateho ročníka anticeny Sexistický kix sú známe

Tlačová správa

Anticeny odbornej poroty a verejnosti si odnášajú vinárstvo a turistický servis. Iniciatíva zároveň druhý raz udelila aj pozitívne ocenenie Kumšt bez sexizmu, tentokrát za reklamu týkajúcu sa platovej rovnosti.

(Bratislava 8. decembra) Aj v piatom ročníku zverejnila iniciatíva Sexistický kix výsledky hlasovania o anticene počas 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanom na ženách, tentokrát vo videu na webovej stránke a sociálnych sieťach (Facebook, Instagram). Odborná porota vybrala spomedzi 115 nominovaných reklám vizuál vinárstva Durgala&Budinský a verejnosť udelila najviac hlasov reklame zadávateľa TokajTravel.sk. Uznanie iniciatívy za pozitívny príspevok k rodovej rovnosti v nápaditej náborovej kampani, ktorá stavia na zásade rovnakého odmeňovania, patrí spoločnosti Lidl Slovenská republika.

V spojenom piatom dvojročníku sú nominované reklamy od konca roka 2019 až po súčasnosť.  Do hlasovania sa zapojilo spolu 3 846 ľudí, ktorí rozdali 66 977 dislajkov (v predchádzajúcom ročníku hlasovalo 1677 ľudí a udelili 20 491 dislajkov).

„Tohtoročné anticeny získali zadávatelia pôsobiaci v oblasti predaja alkoholu. Vo svojej komunikácii stavili na využívanie sexualizácie žien či naratív spojený s opíjaním žien za účelom ich povoľnosti, čo môže viesť až k sexuálnemu násiliu. Zaujímavosťou ročníka je rastúca  pozornosť verejnosti, čo ilustruje aj nárast hlasov,“ uviedla Jitka Dvořáková, spoluorganizátorka anticeny Sexistický kix.

Video o udelených anticenách za sexistickú reklamu aj o ocenení za pozitívnu prax Kumšt bez sexizmu si pozrite TU.

 

Každý tretí hlas od verejnosti patrí zadávateľovi TokajTravel.sk

Proti vizuálu zadávateľa TokajTravel.sk sa vyslovilo 34,7 % ľudí zapojených do hlasovania o anticene.  Reklama na turistický región zobrazuje nahú ženu v sexualizovanej pozícii. Verejnosť touto voľbou vyslala signál, že nesúhlasí s používaním ženského tela v reklame bez súvisu s ponúkaným produktom.
1911

„Vizuál útočí na najnižšie pudy a veľmi primitívne komunikuje motív, ktorý by sám osebe mohol byť lákavý. Takýmto spôsobom však skôr odrádza ako láka. Komunikácia pôsobí ako z minulého storočia a v žiadnom prípade nepatrí do verejného priestoru. Je škoda, že zadávateľ nevie prilákať svojím produktom či službami a musí sa uchýliť k takému prvoplánovému riešeniu,“ uviedol Róbert Slovák, kreatívny riaditeľ agentúry Slovák&Friends.

Odborná porota označila za najsexistickejšiu reklamu, ktorá zľahčuje násilie na ženách

Odborníčky a odborníci z oblasti marketingu a rodovej rovnosti sa zhodli na udelení anticeny reklame vinárstva Durgala&Budinský, ktorá spája alkohol, sex a predajnosť zobrazenej osoby ženského rodu. Ako zdôraznila porotkyňa anticeny a rodová expertka Paula Jójárt: „Dominantná fľaša vína spolu s textom o. i. naznačuje normalizáciu sexuálneho násilia. Reklama posilňuje rodovo stereotypné znevažujúce predstavy o ženách, podľa ktorých je v poriadku kupovať si ženské telo na sex, a aby bola žena k transakcii povoľnejšia, je ok ju pri tejto príležitosti opiť.“

 

Reklamy využívajúce tento naratív sú nebezpečné aj s ohľadom na výsledky prieskumu spoločnosti IKEA, podľa ktorého až 53 % ľudí na Slovensku zastáva názor, že ak žena konzumuje alkohol, je spoluzodpovedná za násilie, ktorého sa páchateľ voči nej dopúšťa.

1912

„Je nepochopiteľné, že podnikatelia ani po kampani metoo nechápu, že marketing založený na znevažovaní žien, zľahčovaní znásilnenia a sexizme je nielen spoločensky neúnosný, ale aj kontraproduktívny. Ženy sú predsa tie, ktoré robia rozhodnutia o nákupoch do domácnosti, preto úspešné firmy ženám svojím marketingom nadbiehajú a nevysmievajú sa z nich,“ uviedla Oľga Pietruchová, rodová expertka a porotkyňa anticeny.

Nominácie hodnotila odborná porota v zložení: Jana Cviková z feministickej organizácie ASPEKT, členka správnej rady Slovensko-českého ženského fondu Paula Jójárt, riaditeľka Aliancie žien – Cesta späť Katarína Farkašová, sociologička a členka arbitrážnej komisie Rady pre reklamu Oľga Gyárfášová, Petra Havlíková z českej organizácie NESEHNUTÍ, výkonná riaditeľka Rady pre reklamu Eva Tiko Rajčáková, expertka v oblasti rodovej rovnosti a ľudských práv Oľga Pietruchová, zakladateľ brandingovej a marketingovej spoločnosti Inspirations Minar Pavol Minár, filmový kritik a šéfredaktor portálu Kinema.sk Peter Konečný, kreatívny riaditeľ agentúry Slovák&Friends Róbert Slovák a kreatívny, strategický riaditeľ a spolumajiteľ agentúry TRIAD Martin Woska.

 

 

Pozitívny príklad reklamy tento rok priniesol Lidl

Iniciatíva sa opäť rozhodla udeliť i ocenenie pod názvom Kumšt bez sexizmu zadávateľovi, ktorý vytvoril rodovo nestereotypnú reklamu. V tomto ročníku bolo z čoho vyberať, nositeľkou Kumštu bez sexizmu sa stala spoločnosť Lidl Slovenská republika. „Oceňujeme spôsob spracovania náborovej kampane, ktorá nielenže komunikuje, že firma dodržiava legislatívne ukotvenú zásadu rovnakého odmeňovania, ale zároveň kreatívnym a dômyselným stvárnením poukazuje na iluzórnosť «prirodzenosti» či «normálnosti» rodového mzdového rozdielu,“ uviedla Jitka Dvořáková, spoluorganizátorka anticeny Sexistický kix.

1913

„Zisk tohto ocenenia nás teší a povzbudzuje do ďalších podobných kampaní. Najradšej by sme však boli, ak by takéto ocenenie nebolo na Slovensku vôbec potrebné – sexizmus a akékoľvek znevýhodňovanie totiž do 21. storočia jednoducho nepatria,” reagovala Zuzana Baloghová, vedúca úseku HR Processes a zároveň manažérka pre diverzitu v Lidl Slovenská republika.

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________

Sexistický kix poukazuje na skutočnosť, že zobrazovanie ľudí znevažujúcim či stereotypizujúcim spôsobom na základe rodu nepatrí do verejného priestoru. Anticena sa zameriava najmä na aktívnu spoluprácu so širokou verejnosťou a vysiela signál reklamným zadávateľom, že naozajstná kreativita sexizmus nepotrebuje.

 

Kontakt pre médiá: Jitka Dvořáková, 0944 917 982, info@sexistickykix.sk

 

O iniciatíve Sexistický kix:

Iniciatíva Sexistický kix vznikla v roku 2016 pod hlavičkou mimovládnej organizácie Aliancia žien – Cesta späť. Tento rok založila vlastné občianske združenie Bez sexizmu, ktoré bude po dohode s Alianciou žien – Cesta späť a v úzkej spolupráci s ňou a s ostatnými doterajšími partnermi, pokračovať v upozorňovaní na problematickosť sexizmu vo verejnom priestore.

 

Iniciatíva spolupracuje s mimovládnymi organizáciami ASPEKT a Nesehnutí. Anticenu podporuje aj reklamná agentúra Róbert Slovák a jeho priatelia.              

 

Text na stiahnutie: 
Ako citovať tento článok:

red. Výsledky piateho ročníka anticeny Sexistický kix sú známe In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 08/12/2021. Získané 16/06/2024 - 14:57. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/vysledky-piateho-rocnika-anticeny-sexisticky-kix-su-zname