Výsledky projektu Obraz rómskej ženy hovoria o rodovej nerovnosti

„Najmä v marginalizovaných rómskych komunitách sa považuje vzdelávanie žien za zbytočné, oveľa viac tam podporujú vzdelávanie chlapcov. Ak platí, že ženy v spoločnosti často trpia a sú v znevýhodnenom postavení voči mužom, v prípade rómskych žien to platí dvojnásobne. Tieto dievčatá a ženy nemajú šancu na plnohodnotný život, chýbajú im informácie, sú zavalené každodennými starosťami a trpia chudobou. To všetko má za následok ich zlú sociálnu situáciu, horší zdravotný stav, nemožnosť zamestnať sa. Prevládajúce rodové stereotypy v spomínaných komunitách sú živnou pôdou pre vysoký výskyt násilia.

Odzneli takisto názory, že i keď už dnes je veľa vzdelaných Rómov, stále pretrváva aj veľa problémov v tejto komunite. Navyše nemožno pohľad na Rómov či na rómske ženy zovšeobecňovať, lebo ináč žijú napríklad v segregovaných komunitách na východnom či strednom Slovensku a ináč vo väčších mestách a na západnom Slovensku."

Celý článok o výsledkoch projektu občianskeho združenia Quo vadis si môžete prečítať na: teraz.sk

Ako citovať tento článok:

red. Výsledky projektu Obraz rómskej ženy hovoria o rodovej nerovnosti In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 30/11/2012. Získané 23/02/2024 - 14:12. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/vysledky-projektu-obraz-romskej-zeny-hovoria-o-rodovej-nerovnosti