Výstava o prvom slovenskom teplom aktivistovi Imrichovi Matyášovi

Príďte si pozrieť a vypočuť komentovanú výstavu o prvom slovenskom teplom aktivistovi Imrichovi Matyášovi. Vernisáž výstavy spojená s diskusiou a recepciou slávnostne otvorí sériu podujatí organizovaných v rámci Mesiaca LGBTI histórie.
644
KEDY: 6. mája o 19.00

KDE: a4 – nultý priestor, Karpatská 2, Bratislava

Vstup zdarma

O Mesiaci LGBTI histórie a o Imrichovi Matyášovi budú diskutovať realizátori a realizátorka projektu Andrej Kuruc, Robert Pakan, Roman Samotný a Jana Jablonická-Zezulová.

Po vernisáži sa výstava presúva a pozrieť si ju môžete:

KEDY: od 7. do 29. mája, pondelok – štvrtok od 14.00 do 20.00

KDE: Dvor VŠMU, Ventúrska 3, Bratislava

Vstup zdarma

Výstava sa venuje životu a dielu jedného z mála slovenských osvetových pracovníkov tzv. hnutia sexuálnych menšín Imrichovi Matyášovi, ktorý sa počas obdobia prvej ČSR, ako aj po 2. svetovej vojne intenzívne snažil o dekriminalizáciu homosexuality a zlepšenie života teplých ľudí. Podkladom výstavy sú denníky a úvahy tohto aktivistu, ako aj novinové príspevky z čias prvej republiky. Výstava prevedie jeho životom, osudovými stretnutiami a spoluprácou a výsluchmi na polícii. Ukáže, ako sú mnohé Matyášove myšlienky a postrehy aktuálne i dnes. Autorkou výstavy je Jana Jablonická-Zezulová.

Ako citovať tento článok:

red. Výstava o prvom slovenskom teplom aktivistovi Imrichovi Matyášovi In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 05/05/2014. Získané 26/07/2020 - 15:28. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/vystava-o-prvom-slovenskom-teplom-aktivistovi-imrichovi-matyasovi