Výstavu FEM(INIST) FATALE navštívilo viac ako 3000 ľudí

Ukončili sme prvú kolektívnu výstavu na Slovensku, ktorá sa otvorene hlásila k feministickým východiskám. Môžeme s radosťou oznámiť, že výstavu FEM(INIST) FATALE si v letných mesiacoch pozrelo viac ako 3000 ľudí. Výstava bola prístupná verejnosti od 17. júla do 6. septembra v Kunsthalle Bratislava a konali sa v rámci nej viaceré sprievodné podujatia – prednášky, diskusie aj divadelné predstavenie. Záujem verejnosti o vystavované diela naznačila už vysoká účasť na vernisáži výstavy, ktorej sa zúčastnilo asi 250 ľudí. Všetkým ďakujeme za záujem, príjemnú spoločnosť a podnetnú atmosféru na podujatiach.

V rámci FEM(INIST) FATALE vystavovali tieto umelkyne a umelci: Jana Bodnárová, Petra Čížková, Mária Čorejová, Anna Daučíková, Lucia Dovičáková, Eva Filová, Milan Mikuláštík, Martin Piaček, Ivana Šáteková, Jana Štěpánová. Kurátorkou výstavy bola Lenka Kukurová, výstavu spoluorganizovali: Lenka Krištofová a ASPEKT.

Pozrite si ukážky z príprav či priebehu výstavy a jej sprievodných podujatí.

 

Inštalácia výstavy

 

Vernisáž výstavy

 

Feminizmus v umení

Povernisážová diskusia s vystavujúcimi umelkyňami a umelcami o feministickej perspektíve v umení. Moderovala literárna vedkyňa a spoluzakladateľka ASPEKTU Jana Cviková.

 

Vizuálna semiotika vládnutia: Umenie, politika, kritika

Prednáška umelkyne a filozofky Lucie Mendelovej a panelová diskusia, ktorej sa zúčastnili dátová analytička Eva Vozárová, odborníčka v oblasti rodovej rovnosti Adriana Mesochoritisová, kulturologička a koordinátorka CED Natália Urblíková. Moderovala filozofka Lenka Krištofová.

 

Prešporské divadlo: Som najlepšia

Divadelné predstavenie, ktoré prostredníctvom vzťahu matky a dcéry tematizuje násile páchané na ženách.

 

Travesty pre pokročilých performerov a performerky

Prednáška kunsthistoričky a kurátorky Julie Schäfer a diskusia moderovaná riaditeľkou organizácie TransFúzia Rominou Kollárik.

 

Práca v dobe kapitalizmu: Feministický pohľad

Prednáška filozofky Ľubice Kobovej a prezentácia knihy Feministky hovoria o práci. Ako sa ženy stávajú subjektmi kapitalizmu (ASPEKT 2015). Moderovala Alexandra Ostertágová.

 

Deinštalácia výstavy

 

Foto: ASPEKT, Juraj Bartoš, Lenka Krištofová, Lenka Kukurová, Martin Marenčin, Prešporské divadlo

Príloha: 
Príloha: 
Príloha: 
Príloha: 
Príloha: 
Príloha: 
Príloha: 
Príloha: 
Príloha: 
Príloha: 
Príloha: 
Príloha: 
Príloha: 
Príloha: 
Príloha: 
Príloha: 
Príloha: 
Príloha: 
Príloha: 
Príloha: 
Príloha: 
Príloha: 
Príloha: 
Príloha: 
Príloha: 
Príloha: 
Príloha: 
Príloha: 
Príloha: 
Príloha: 
Príloha: 
Ako citovať tento článok:

red. Výstavu FEM(INIST) FATALE navštívilo viac ako 3000 ľudí In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 07/09/2015. Získané 17/07/2024 - 19:31. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/vystavu-feminist-fatale-navstivilo-viac-ako-3000-ludi