Výzva na zaslanie návrhov na príspevky do pripravovaného čísla Judaica et holocaustica 7

Katedra všeobecných dejín Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave vydáva edičnú radu Acta historica Posoniensia, v rámci nej vychádza aj ročenka Judaica et holocaustica, ktorá sa venuje najmä židovským dejinám a holokaustu. Editorky a editori ročenky vyzývajú na zaslanie návrhov na príspevky (abstrakty) do pripravovaného siedmeho čísla s témou Ženy počas druhej svetovej vojny. Príspevky by mali byť zameraná na uvedené okruhy:
Sexuálne násilie na ženách počas druhej svetovej vojny
Prostitúcia počas druhej svetovej vojny
Ženy ako páchateľky – páchateľky vojnových zločinov, dozorkyne v táboroch, kolaborantky, prípadové štúdie
Ženy v odboji
Život Židoviek v úkrytoch
Materstvo počas druhej svetovej vojny – rodinný život, glorifikácia materstva, Lebensborn, nútená sterilizácia
Rodové štúdie a holokaust
Vzťah židovských a nežidovských žien

Termín na zaslanie návrhov príspevkov – abstraktov (najviac 300 slov) je 31. januára 2016.

Viac informácií o výzve na oficiálnej stránke Univerzity Komenského.
 

Ako citovať tento článok:

red. Výzva na zaslanie návrhov na príspevky do pripravovaného čísla Judaica et holocaustica 7 In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 14/12/2015. Získané 17/07/2024 - 11:29. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/vyzva-na-zaslanie-navrhov-na-prispevky-do-pripravovaneho-cisla-judaica-et-holocaust