Výzva Teologického fóra za obnovu cirkvi

Všetkým ľuďom, ktorým leží na srdci reforma katolíckej cirkvi, odporúčame do pozornosti Výzvu Teologického fóra za obnovu cirkvi z marca 2012 určenú na všeobecnú diskusiu. Výzva obsahuje okrem Úvodu a Záveru celkom 7 častí: Modlitba, Eucharistia, Kňazi, Farnosti, Duchovné povolania, Katechéza, Financie.

Prinášame citát za časti Duchovné povolania: 
„Sme presvedčení, že Ježiš Kristus aj dnes, podobne ako v prvých kresťanských časoch, povoláva do služby cirkvi mužov a ženy rôzneho stavu a vzdelania, ktorí chcú napomáhať jednotu a povzbudzovať bratov a sestry vo viere. Zároveň tým ženám a mužom, ktorých miestne cirkevné spoločenstvo rozpozná v ich kňazskom povolaní, budeme dávať verejný priestor na ich službu a svedectvo. V tejto súvislosti podporujeme úsilie našich katolíckych bratov a sestier vo svete, aby sa zmenili cirkevno-právne normy o prístupe k služobnému kňazstvu v cirkvi smerom k väčšej pluralite povolaní.“

Celú výzvu nájdete na: teoforum.sk

Ako citovať tento článok:

red. Výzva Teologického fóra za obnovu cirkvi In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 23/04/2012. Získané 23/07/2024 - 10:45. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/vyzva-teologickeho-fora-za-obnovu-cirkvi