Vzdelanie ako cesta na zlepšenie postavenia dievčat a žien vo svete

Informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku a Právnická fakulta Trnavskej univerzity pozývajú na okrúhly stôl Vzdelanie ako cesta na zlepšenie postavenia dievčat a žien vo svete.

KEDY: piatok 6. marca 2015, 10.00 – 13.00

KDE: Aula Pazmaneum, Právnicka fakulta Trnavskej univerzity, Univerzitné námestie 1, Trnava

 

Program:

Privítanie - Marek Šmid (rektor Trnavskej univerzity), Helena Barancová (dekanka Právnickej fakulty Trnavskej univerzity), Robert Hajšel (riaditeľ Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku)

Diskutovať budú:

Poslanci Európskeho parlamentu

Zástupca Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu

Peter Varga, Právnická fakulta Trnavskej univerzity

Marián Meszároš, výkonný riaditeľ Slovenského národného strediska pre ľudské práva

Oľga Pietruchová, riaditeľka odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny

Oľga Gyarfášová, Inštitút pre verejné otázky

Jana Cviková, ASPEKT, feministická vzdelávacia a publikačná organizácia

 

 

Ako citovať tento článok:

red. Vzdelanie ako cesta na zlepšenie postavenia dievčat a žien vo svete In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 03/03/2015. Získané 24/01/2020 - 04:10. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/vzdelanie-ako-cesta-na-zlepsenie-postavenia-dievcat-zien-vo-svete