Webové stránky a ňjúvinky v roku 2019

Správa o činnosti ASPEKTU

Aj v roku 2019 sme spravovali webové stránky www.aspekt.sk, ruzovyamodrysvet.sk a glosar.aspekt.sk.

Glosár rodovej terminológie prináša, objasňuje a aktualizuje rodovú terminológiu v slovenskom jazyku. Webový portál www.aspekt.sk prináša rôzne informácie dôležité z feministických a rodových aspektov. Vo webzine ASPEKTin pozývame na podujatia, informujeme o aktuálnych udalostiach, komentujeme, recenzujeme, teoretizujeme, zhovárame sa, publikujeme literárne texty a pod. Webová stránka ruzovyamodrysvet.sk sa zameriava na rodovo kompetentnú pedagogiku. Ponúka materiály a podnety na štúdium i hru: videá z divadelných predstavení, diskusií a prednášok, informácie o rôznych vzdelávacích aktivitách, metodiky, tipy na študijnú literatúru, ako aj samotnú študijnú literatúru. 

Na webové stránky www.aspekt.sk a ruzovyamodrysvet.sk pribudlo v roku 2019 viac ako 80 článkov v celkovom rozsahu asi 175 normostrán. Pripravili sme viac ako 14 audiovizuálnych materiálov v podobe videí a infografík. Stránku www.aspekt.sk navštívilo mesačne v priemere 4700 ľudí a stránku ruzovymodrysvet.sk asi 500 ľudí. Tešíme sa na vaše ďalšie príspevky a návštevy.

 

O aktuálnych aj nadčasových textoch na oboch webových stránkach sme informovali prostredníctvom bulletinov Aspektovské ňjúvinky a Ňjúvinky ruzovyamodrysvet.sk.
V roku 2019 sme rozoslali:

  • 4 informačné bulletiny Aspektovské ňjúvinky na asi 600 mailových adries;
  • 1 informačný bulletin Ňjúvinky ruzovyamodrysvet.sk na takmer 2000 adries;

Všetky vydania informačných bulletinov nájdete v archíve Aspektovských ňjúviniek a archíve Ňjúviniek ruzovyamodrysvet.sk.


 

Ako citovať tento článok:

red. Webové stránky a ňjúvinky v roku 2019 In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 16/03/2020. Získané 23/05/2024 - 17:27. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/webove-stranky-njuvinky-v-roku-2019