Za Agnešou Kalinovou

686Naša priateľka, výnimočná žena, novinárka, redaktorka, prekladateľka a filmová a politická publicistka Agneša Kalinová ráno 18. septembra zomrela. S láskou a úctou si ju pripomíname jej slovami:

„Bola som naučená, že na verejnosti sa plakať nemá, to do mňa nahustil môj otec aj moja vychovávateľka Adriena. Bol to dôkaz sebaovládania. Ale nikto mi nekázal, že mám prehltnúť aj smiech.“ (Mojich 7 životov. Rozhovor Jany Juráňovej s Agnešou Kalinovou)

Životy Agneše Kalinovej (1924 – 2014) sa odohrávali v mnohých mestách, krajinách a prostrediach, vo viacerých politických režimoch, v pohnutých a neustále sa meniacich časoch. Odohrávali sa skrátka vo verejných i súkromných priestoroch, ktoré sa nedajú oddeliť, a čím komplikovanejšie sa vzájomne prepájajú, tým celistvejší obraz doby vytvárajú. Tak aj v knižnom rozhovore Jany Juráňovej s Agnešou Kalinovou Mojich 7 životov – medzivojnové Československo, fašizmus, kláštor, manželstvo, redakcie, materstvo, Pražská jar, vyšetrovacia väzba, Slobodná Európa a ď.

Foto: Juraj Roščák

Súvisiace odkazy: 

Mojich 7 životov. Agneša Kalinová v rozhovore s Janou Juráňovou (2. vyd.)

Mojich 7 životov. Agneša Kalinová v rozhovore s Janou Juráňovou

Mojich 7 životov (e-kniha)

Agneša Kalinová číta z knihy Mojich 7 životov

Ohlasy na knihu Mojich 7 životov

Fotky z prezentácie knihy Mojich 7 životov

Zažite (znova) prezentáciu knihy Mojich 7 životov

Pozvánka na prezentáciu knihy Mojich 7 životov

Agneša Kalinová oznamuje v Rádiu Slobodná Európa pád Jakešovho vedenia komunistickej strany 24.11. 1989

Fotografie z Ústavu pro studium totalitních režimů

Agneša Kalinová o M. R. Štefánikovi

Agneša Kalinová za Selmou Steinerovou

Agneša Kalinová o filme Boxer a smrť

Pavel Branko spomína na Agnešu Kalinovú v knihe Proti prúdu

Agneša Kalinová v relácii Českej televízie Ještě jsem tady I.

Agneša Kalinová v relácii Českej televízie Ještě jsem tady II.

Agneša Kalinová o Ludvíkovi Vaculíkovi

Agneša Kalinová spomína na Ladislava Mňačka

Martin Bútora o knihe Mojich 7 životov

Profil Agneše Kalinovej na: film.sk

Rozhovory Katedry filmovej vedy VŠMU o slovenskej kinematografii

Vladimír Petrík: Mojich 7 životov - spomienok pribúda

Agneša Kalinová: 20. storočie skončilo pádom železnej opony

iLiteratura.cz: Agneša Kalinová: 20. storočie skončilo pádom železnej opony

Hlas Slobodnej Európy: Nehádžem celé Slovensko do jedného vreca

Prežila som holokaust, socializmus a sedem životov

Agneša Kalinová v televíznej relácii Portrét

 

Ako citovať tento článok:

red. Za Agnešou Kalinovou In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 18/09/2014. Získané 13/06/2019 - 18:27. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/za-agnesou-kalinovou