Za feministickou autorkou Kate Millett

1403

Pripomeňme si známu autorku druhej vlny feministického hnutia v USA Kate Millett, ktorá zomrela 6. septembra 2017 vo veku 82 rokov. Kultová práca Kate Millett Sexuálna politika, ktorú jej nasledovníčky síce kritizovali, no zároveň z nej čerpali, bola významným pokusom o formulovanie teórie patriarchátu.

Kate Millett sa narodila v roku 1934 v Minnesote, USA a vyštudovala komparatívnu literatúru na Kolumbijskej univerzite. Bola pomerne neznámou umelkyňou, keď v 70. rokoch vyšla knižne jej dizertačná práca Sexuálna politika a vyvolala veľké ohlasy. Jej dielo sa považuje za významný príspevok k úsiliu o legalizáciu interrupcií počas druhej vlny feministického hnutia, presadzovanie rodovej rovnosti a práv LGBTI ľudí. Publikovala niekoľko autobiografických kníh, v ktorých sa zaoberala otázkami sexuality, mentálneho zdravia či starostlivosťou o starnúcu matku (Flying, 1974; Sita, 1997; The Loony-Bin Trip, 1990; Mother Millet, 2001).

V knižnici ASPEKTU nájdete:

Millett, Kate: How many lives are here... In BLAU DUPLESSIS, Rachel – SNITOW, Ann (ed.): The feminist memoir project: Voices from women´s liberation. New York: Three rivers press 1998.

Millett, Kate: Sexual Politics. New York: Touchstone 1990.

Millett, Kate: Co je to patriarchát a jak se projevuje? In OATES-INDRUCHOVÁ, Libora: Dívčí válka s ideologií: klasické texty anglo-amerického feministického myšlení. Praha: Sociologické nakladatelství, 1998.

 

Knižnicu ASPEKTU môžete navštíviť každý štvrtok od 16.30 do 19.00 na Mýtnej 38 v Bratislave.

 

Ako citovať tento článok:

red. Za feministickou autorkou Kate Millett In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 07/09/2017. Získané 15/04/2024 - 13:40. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/za-feministickou-autorkou-kate-millett