Za literárnym kritikom Jozefom Bžochom

Dňa 11. januára 2018 vo veku 91 rokov zomrel skutočný milovník kníh, literárny kritik a prekladateľ Jozef Bžoch. Posledná rozlúčka so zosnulým bude vo štvrtok 18. januára o 11. hod. v bratislavskom krematóriu. Venujte mu spolu s nami spomienku.

Ako v Pravde napísala esejistka a prekladateľka Michaela Jurovská: „Nestor našej literárnej kritiky Jozef Bžoch sa však lásky ani žičlivosti nebojí, svojej intuícii a citu pre hodnoty dôveruje. Najmä v poslednom dvadsaťročí predstavuje u nás priam raritu – príklad slobodného kritika s kladným vzťahom k svetu, k umeniu a najmä k literatúre, ktorá preňho navzdory komerčným tlakom, masmediálnej konkurencii a novým informačným technológiám reálne existuje a hrá nezastupiteľnú úlohu. Zákonitý paradox u človeka, ktorý bol za takzvanej normalizácie od verejnej literárnej činnosti odstavený a práve drobné novinové recenzie publikované pod pseudonymom mu pomohli vo svojom povolaní-poslaní vytrvať.“

Jozef Bžoch sa ako literárny kritik aj aspektovský sused rád zhováral o literatúre i živote. Ďakujeme.

Písal o viacerých aspektovských knižkách, najbližšie mal však k svojej súputníčke Jaroslave Blažkovej, ktorej tvorbu po roku 1968 prestrihla emigrácia. O knihe Happyendy žičlivo a s hlbokým pochopením napísal: „A tak sa v trinástich listoch objaví nevyhnutne i autorkino detstvo. Najskôr iba ako nenápadná zmienka a potom ako súvislá spomienka na bratislavský Ondrejský cintorín (neďaleko bývala), kam sa chodievala zrána učiť, na Jula Satinského, na niekdajšiu dramaturgičku SND Margitu Mayerovú, na spoločnosť mladých slovenských literátov. Až sa mi na jazyk tisne výzva: Ďalšie pokračovanie, prosím! Blažková sa úzkostlivo vyhýba slovu nostalgia, lebo v danej životnej situácii hľadá skôr žartovné stránky každodennej existencie – koniec koncov, názov knihy si nezvolila náhodne. Ľahký fejtónový štýl ešte zosilňuje jej tendenciu povzniesť sa nad ťažký životný údel, ktorý jej pripadol a ktorý si týmto spôsobom do istej miery aj kompenzuje.“

1472

Jozef Bžoch s Jaroslavou Blažkovou na prezentácii jej knihy Happyendy v Bratislave (november 2005) Foto: Peter Procházka

 

 

 

 

 

1473

Jozef Bžoch v knižnici ASPEKTU na stretnutí s Jaroslavou Blažkovou (október  2001) Foto: archív ASPEKTU

 

 

 

 

 

Prečítajte si texty Jozefa Bžocha na www.aspekt.sk:

Orodovnice

Príhovor pri odovzdávaní Ženskej ceny Bibliotéky

Takmer neviditeľná

Ako citovať tento článok:

red. Za literárnym kritikom Jozefom Bžochom In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 15/01/2018. Získané 25/07/2024 - 18:14. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/za-literarnym-kritikom-jozefom-bzochom